O papíru pro laserové tiskárnyhttp://www.bennex.cz/podpora/papir/

Úvod

Tento článek je pro všechny uživatele, kteří se chtějí něco dozvědět o kancelářských papírech, jak je správně používat, jak poznat kvalitu papíru a nakonec i o správném skladování. V papíru existuje množství různých druhů a výrobců. Trh papírem je charakterizován velkou převahou nabídky nad poptávkou, nesmírnou aktivitou prodejců a nízkou informovaností uživatelů. Přitom každý typ kancelářského stroje má svá specifika a nároky, jež je nutno při výběru papíru znát. Pokud si tohoto miniprůvodce pozorně přečtete, tak vás již nikdo nenachytá a vy nebudete nakupovat drahý papír, který je málo kvalitní, nebo přestanete na své denní tisknutí používat ten „nej“ papír mezi papíry.

Dělení papíru podle druhu tisku

V první řadě je důležité vědět, jakou technologii tisku používá váš stroj. Ve své podstatě lze ze všech způsobů vybrat dvě nejběžnější. A to inkoustový tisk a laserový tisk. Kopírovací stroje používají technologii stejnou jako laserové tiskárny a proto pro ně platí stejná pravidla. Dnes již běžně rozšířená multifunkční zařízení tisknou inkoustem nebo laserem. U inkoustového tisku se dokument nanáší tiskovou hlavou, která „nastřikuje“ inkoust na papír. Zde je důležité, aby se tento inkoust nerozpíjel a proto je dobré použít vhodný typ papíru. Inkoust také způsobuje rozmazávání textu obyčejnými zvýrazňovači (fixy). Barva ve zvýrazňovači namočí již natištěný inkoust a my jej pohybem hrotu po papíře rozmažeme. Laserové tiskárny tisknou pomocí tepelné metody, kdy prášek z toneru se pomocí statického náboje nalepí na papír a pak se při vysoké teplotě fixuje do papíru. Tento tisk běžné zvýrazňovače nerozmažou a tisk zůstává vždy ostrý. U této technologie tisku se papír ohřívá na vysokou teplotu a to může mít za následek možné kroucení nebo vlnění papíru. To může způsobovat jednak vlhkost papíru (např. špatné skladování) nebo nevhodný typ papíru pro oboustranný tisk.

Dělení podle kvality papíru

Každý papír má od výrobce svůj certifikát kvality určující, do které kategorie kvality papír patří. Certifikát si můžete vyžádat u svého dodavatele. Tyto dělení do druhů lze dále dělit do podskupin jako „B+“, „A+“ nebo „B-“ atd. Toto znaménko ještě rozděluje jednotlivé papíry na lepší a horší v daném druhu papíru.

Kvalita „C“
    Je vhodná do všech kopírovacích strojů a laserových tiskáren. Do inkoustových tiskáren jej nedoporučujeme (ačkoliv výrobci na obalech označují, že je na inkoustový tisk lze použít), tisk na těchto papírech nebude kvalitní a bude se rozpíjet. Papír „C“ je nejlepší na jednostranný tisk a zejména pro kanceláře, kde nemají velkou spotřebu papíru. Velkou spotřebou myslíme 250 listů (půl balíku) denně nebo více. Obvyklé je, že se na přebalu tohoto papíru uvádí šipka určující, který list se má potisknout jako první a tím jak má být balík správně vložen do stroje. Vložení v opačném směru může způsobovat zasekávání papíru v tiskárně nebo kopírce. Důvodem je technologický postup při výrobě papíru. Každý papír při výrobě prochází papírenským strojem a ten ohýbá papír nejprve na jednu a pak na druhou stranu a při tomto papír vysychá a stydne. Tím v papíru zůstává pnutí, které se projeví právě při zahřátí a průchodem přes kopírku nebo tiskárnu, kdy se opět ve stroji ohýbá. Protože se nařezáním papíru na balíky lehce spojí jednotlivé listy, doporučuje se prolistovat nebo projet rukou balík, aby se listy oddělily. Tento papír je obvykle nejbělejší proti ostatním kvalitám. Obsahuje mnoho plnidel, které způsobují že tento papír hodně „práší“. Například bělost dodává papíru křída a ta jak víme práší dost. Proto je kvalita nízká a cena také. Pokud vyndáte toner z laserové tiskárny uvidíte všude bílý prášek (prach) z papíru. Ten se potom může nalepit na fotoválec nebo jej může poškrábat a při tisku to vytváří svislé pruhy přes papír nebo jiné skvrny, které se na papíře svisle opakují. Tohoto papíru se prodá na celém trhu přes 70% a je to nejběžnější druh, který si můžete koupit.

Kvalita „B“
    Je vhodná do laserových tiskáren, kopírek i inkoustových tiskáren. Tento papír je kvalitnější než kategorie „C“ a doporučuje se pro oboustranný tisk. Prašnost tohoto papíru je nižší a proto se vaše tiskárna nebo kopírka nebude tolik špinit. A zde můžete ušetřit první peníze (za čištění stroje). S tímto papírem dosáhnete menšího opotřebení stroje a prodloužení jeho životnosti. Tento se doporučuje při vyšší spotřebě papíru 250 listů denně a více. Jeho omezením je, že není vhodný do rychloběžných strojů (60 kopií za minutu). V naší společnosti používáme tento typ papíru a tím si prodlužujeme životnost tiskáren a kopírek. Cena je vyšší než u kvality „C“, ale tato investice se vyplatí.

Kvalita „A“
    Tento papír je speciálně vhodný pro oboustranný tisk pro použití u rychloběžných kopírek a tiskáren a pro kvalitní inkoustový tisk. Je z obou stran hlazený a výborně se hodí na oboustranný tisk. Je to papír dražší, ale výrazně kvalitní. Nebudete mít problémy se zasekáváním, rozpíjením, prašností atd. Pokud tento papír potřebujete, budete o tom vyrozuměni při prvotním zaškolení technikem, který vám novou kopírku instaluje. V každém případě to není papír pro každodenní tisk.

Recyklované papíry
    Se používaly hlavně díky své ceně, která byla díky 5% DPH při nákupu o 17% nižší. Tento papír je pro použití například do psacího stroje, ale do tiskárny nebo kopírky není vhodný. Tento papír je velmi prašný. Často je bílý jako nerecyklovaný papír, ale většinou je šedý.

Barevné papíry
    Mnoho firem používá barevné papíry pro tisk obchodních nabídek, letáků. Kvalita se uvádí „B“. V tiskárnách po tisku na barevné papíry je dobře vidět, jak papír opravdu práší. Doporučuji začít používání barevných papírů, např. pro příchozí faxy, nebo zvýraznění Vaší obchodní nabídky.

Foto papíry
    Tyto papíry se hodí speciálně do inkoustových tiskáren na tisk fotografií. S dnešním rozšířením digitální fotografie to je výborná pomůcka pro ty, kteří si chtějí sami vytisknout své fotografie v kvalitě jakou nabízejí fotolaby. Fotografický papír může mít matný nebo lesklý povrch a vyrábí se v různých tloušťkách (od 110-300 g/m2).

Papíry pro barevný laserový tisk
    Jedná se o speciální papíry pro barevné kopírování a barevný laserový tisk. Vyrábí se v tloušťce papíru od 80-250 g/m2. Tento papír lze použít pro oboustranný tisk.

Vizitkové papíry
    Toto je zvláštní typ papírů, které jsou určeny pro malé firmy, které potřebují vytvořit rychlou vizitku v malém nákladu. Častý důvod použití je překlenutí doby, než dostanete vizitky od tiskaře nebo začínající podnikatel, který nepotřebuje mít 100 vizitek, protože to je často minimální množství, které vám běžný tiskař vytiskne. Papír je již dopředu nasekán na 10 vizitek, které lze hned po potisknutí kontaktními údaji sloupnout z původního archu a rozdávat. Povrch a pozadí těchto vizitek se vyrábí s různými motivy, takže si můžete vybrat vizitky laděné do Vaší oblíbené barvy. Tisknout na tento papír můžete jak inkoustovou tiskárnou, tak i laserovou.

Vyberte si svůj papír

Nyní si můžete podle vlastní spotřeby papíru a jeho použití sami vybrat, který papír je pro vás nejvhodnější. U svého dodavatele si vyžádejte certifikát, ať víte jaký papír kupujete. Cenový rozdíl papírů mezi těmito kvalitami je 10-15 Kč bez DPH.

 


Skladování papíru

Skladování papíru může negativně ovlivnit kvalitu tisku. Doporučuje se tisknout na papír, který není navlhlý a má teplotu okolního prostředí, tzn. teplotu pokojovou. Pozor na špatné skladovací prostory: bývají vlhké a studené! Pokud nemáte možnost papír skladovat jinak, měli byste před vložením papírů do stroje nechat jej 24 hodin uložený v kanceláři, aby se „ohřál“ na pokojovou teplotu a aby z něj vyprchala vlhkost. Pokud zvlhlý a studený papír vložíte do laserového stroje, stroj zahřátím způsobí únik vlhkosti a tím zvlnění papíru. Některé papíry mají speciální potažené přebaly, které zabraňují navlhnutí papíru, přesto však to není 100% ochrana.

Chcete-li zabránit zasekávání papíru a nerovnoměrné kvalitě tisku, řiďte se následujícími pokyny pro skladování papíru:

• Papír skladujte v prostředí s teplotou přibližně 21 °C a relativní vlhkostí 40 %. Většina výrobců štítků doporučuje provádět tisk při teplotě od 18 do 24 °C a relativní vlhkosti vzduchu mezi 40 a 60 %.
• Papír skladujte pokud možno v krabicích a spíše na paletě nebo na polici než přímo na zemi.
• Jednotlivá balení skladujte položená na rovném povrchu.
• Na jednotlivá balení papíru nic nepokládejte.


Z manuálu http://www.xerox.sk/download.php/ftp/dokumenty/produkcne_systemy/farebne/X700/manual/X700_DCP_UG_CZ_P.pdf

Skladování zásoby papíru
Pro optimální tisk je důležité, aby zásoba papíru byla správně skladována. Při skladování papíru mějte na paměti následující:
• Skladujte v prostoru s nízkou vlhkostí. Vlhký papír může způsobit uváznutí papíru nebo nízkou tiskovou kvalitu.
• Neotevírejte balíky papíru, dokud není potřeba je použít. Obal balíku obsahuje vnitřní potah, který chrání papír před vlhkostí.
• Skladujte na rovné ploše, aby se stoh papíru neohnul nebo nezvlnil.
• Balíky papíru skladujte pečlivě jeden na druhém, aby se neporušily hrany.
• Neskladujte více než pět balíků na sobě.

Manipulace s papírem
• Nepoužívejte ohnuté nebo zvlněné papíry.
• Nezakládejte do žlabu papír různých velikostí.
• Před založením průsvitky provzdušněte a štítky prolistujte, zabráníte tím uváznutí při podávání nebo podání více listů naráz.
• Provzdušnění hran papíru se nevyžaduje, ale může být užitečné pro určité typy materiálu v suchém prostředí.

Papír a média

Papír
Váš stroj může pracovat s mnoha druhy papíru, jako je obyčejný, recyklovaný, netrhavý, kartón a potahovaný.
Potahované papíry jsou velmi citlivé na vlhkost. Při vlhkosti nad 40% vzniká velká pravděpodobnost chybného podávání více listů naráz.
Kvůli prostředí se může stát, že bude nutné podávat potahovaný papír list po listu.
NEDOPORUČUJE SE používat následující materiály:
• Vodivý papír
• Papír obsahující mastek
• Papír obsahující vosk, stearát nebo plastifikátor.

Barvený papír / Netrhavý papír
Barvený papír a kartón je k dispozici v mnoha odstínech. Barva je nejúčinnější při uvážlivém
použití. Příklady aplikací, které mohou automaticky vkládat barvený materiál jsou obálky,
proložky a průsvitné oddělovače.
Netrhavý papír je potažen polyesterovým filmem, který je vodovzdorný, odolný proti
znečištění a je velmi obtížné jej utrhnout. Netrhavý papír je dobrá volba pro důležité
dokumenty, kterými se často manipuluje.

Štítky
Štítky jsou tvořeny třemi vrstvami; lícovým listem, na tlak citlivou adhezívní vrstvou a
podkladovým listem. Při potisku samolepicích štítků je nejlépe použít materiál určený pro
xerografické tiskárny. Adhezívní vrstva je navržena tak, aby snášela vyšší teploty těchto
strojů bez odlupování a znečišťování dráhy či poškozování vnitřních součástí.
Štítky se suchým lepidlem (ty, které vyžadují před aplikací navlhčení) mohou způsobit
uvolnění suchých částic lepidla z podkladu a nelze je proto používat.
Materiál štítků je třeba ponechat v prostředí tisku 72 hodin před použitím v tiskovém stroji,
aby se vyrovnala teplota s okolím.
Štítky ponechte uzavřené v plastovém obalu až do založení do tiskárny.

Pravidla pro použití štítků
Štítky zakládejte lícem vzhůru do Bočního žlabu, lícem dolů do všech ostatních.
Před použitím štítky neprovzdušňujte, ledaže byste byli k tomu vyzvání instrukcí na balíku.
Pokud by nastalo uváznutí nebo chybné podání, štítky před založením prolistujte.

Průsvitky
Materiál průsvitek je především určen pro použití na obrázky promítané projektorem na
plochu pro prezentace. Průsvitky jsou z polyesterové fólie potažené chemickou látkou, která
zajistí okamžité přilnutí toneru.
Čisté průsvitky umožňují maximální prostor pro prezentaci. Průsvitky a štítky mohou způsobit
uváznutí a chybné podání více listů naráz. Tyto typy materiálu před použitím pečlivě provzdušněte.

Pravidla pro použití průsvitek
• Průsvitky provzdušněte, aby se vzájemně nelepily.
• Průsvitky podložte malým stohem papíru stejné velikosti.
• Zůstane-li po tisku na průsvitce vrstvička oleje ze zapékače, odstraňte ji bezvláknitou utěrkou.
• Nastane-li při tisku průsvitek uváznutí ve stroji, určitě je úplně odstraňte před pokračováním v tisku. Teplo vznikající činností stroje může průsvitku natavit a tím vážně poškodit stroj.
• Při nepřetržitém tisku průsvitek se mohou listy průsvitek vzájemně slepit. Průsvitky odebírejte z výstupního žlabu tak po 20 kusech a provzdušněte je, aby se zchladily.
Poznámka
Vzhledem ke zvýšené tloušťce snímatelného pásku, nemá být založeno ve žlabu více jak 100 průsvitek naráz. Maximální výška výstupního stohu nemá překročit 100 průsvitek ve žlabech 1 - 3. Do Bočního žlabu nezakládejte více jak 50 průsvitek naráz, aby jste se vyhnuli
možnému uváznutí materiálu.

Děrovaný papír
Děrovaný papír je takový, který má podél jedné hrany dva či více otvorů pro použití v kroužkových blocích a vazačích.
POZOR  - Před založením děrovaného papíru je třeba se přesvědčit, že stoh neobsahuje volné výstřihy (kulaté kousky vystřižené při výrobě otvorů). Dostanou-li se do systému, mohou způsobit uváznutí papíru a rovněž poškodit vnitřní součásti stroje.

Perforovaný papír
Perforovaný papír je takový, který má proděrovanou jednu nebo více řad malých otvorů pro snazší odtržení určených sekcí. Perforovaný kartón se používá pro tisk štítků v archu.
Perforované formuláře mohou obsahovat odtržitelnou část pro odpověď poštou nebo list, který je součástí vázaného dokumentu, může být perforován pro snadné oddělení od vazby.
POZOR - Papíry s perforací mohou způsobit problémy při vkládání a stohování, pokud perforace není dostatečně hladká, aby neměla výstupky na spodní straně. Uváznutí papíru může nastat také tehdy, je-li rovnoběžná perforace přes celou delší stranu papíru blíže než 7,5 cm k náběžné hraně listu.http%3A%2F%2Fwww.mujlexmark.cz%2Fdownload%2Fmanuals%2FC734_C736_uzivatelska_prirucka.pdf

Charakteristiky papíru

Následující charakteristiky papíru mají vliv na kvalitu a spolehlivost tisku. Při posuzování nového druhu papíru vezměte v úvahu tyto charakteristiky.

Gramáž
Gramáž je hmotnost jednoho metru čtverečního papíru (tedy jedné A0). Standardní gramáž xerografického papíru je 80g/m2. Pro standardní barevný digitální tisk se používají gramáže 90 – 135g, obálky knih 250 – 300g, vizitky 300 – 350g.
Tiskárna může automaticky zavádět papír s dlouhými vlákny o gramáži od 60 do 220 g/m2 (16 až 58 liber). Papír lehčí než 60 g/m2 (16 liber)by nemusel být dostatečně tuhý pro správné zavádění, což by způsobovalo uvíznutí.
Pro nejlepší výsledky používejte papír s dlouhým vláknem o gramáži 75 g/m2 (20 liber). Pro formát 182 × 257 mm (7,2 x 10,1 palců) doporučujeme papír o gramáži alespoň 90 g/m2 (24 liber).
Poznámka: Oboustranný tisk je podporován jen pro papír o gramáži 63 g/m2 až 120 g/m2 (17 liber až 32 liber).
Zdaleka neplatí, že čím je vyšší gramáž, tím je papír tlustší. Některé papíry s gramáží 275g/m2. jsou tenší než papíry s gramáží 200g/m2.

Volumen
Podle definice je volumen prostorová veličina průřezu papíru vztažená ke specifické plošné hmotnosti.

Prohýbání
Prohýbání je tendence papíru ohýbat se na okrajích. Nadměrné prohýbání může způsobit problémy při podávání papíru. Prohýbání může vznikat poté, co papír prošel tiskárnou, přičemž zde byl vystaven vysokým teplotám.
Skladování papíru v horkém, vlhkém, studeném či suchém prostředí, dokonce i zásobnících, může přispívat k jeho prohýbání před tiskem a může tak způsobit problémy při podávání papíru.

Hladkost
Hladkost papíru přímo ovlivňuje kvalitu tisku. Je-li papír příliš hrubý, toner se do něj nemůže řádně zapéct. Je-li papír
příliš hladký, může to způsobit problémy s podáváním a kvalitou tisku. Vždy používejte papír mezi 100 a 300 body
Sheffield, nicméně hladkost mezi 150 a 200 body Sheffield dodává tisku nejvyšší kvalitu.

Obsah vlhkosti
Množství vlhkosti v papíru ovlivňuje jak kvalitu tisku, tak schopnost tiskárny správně papír podávat. Vybalte papír z jeho původního obalu až těsně před použitím. Tím se omezí vystavení papíru změnám vlhkosti, které mohou zhoršovat jeho vlastnosti.
Papír před tiskem kondicionujte tak, že jej necháte po dobu 24 až 48 hodin před použitím v původním obalu ve stejném prostředí, v jakém je tiskárna. Prodlužte tuto dobu o několik dní v případě, kdy prostředí skladování nebo dopravy je velmi odlišné od prostředí tiskárny. Silný papír může také vyžadovat delší dobu kondicionování.

Směr vláken (dráha papíru)
Směr vláken se týká uspořádání vláken papíru v listu papíru. Směr vláken je buď podélně, rovnoběžně s delší stranou listu, nebo našíř, rovnoběžně s kratší stranou listu.
Pokud tiskař otočí směr vlákna, bude se čtenáři listovat knihou hůře než v případě, že bude zvolen správný směr vlákna. Při dodržení směru vlákna se listy ohýbají lépe a nekladou takový odpor.
Pro gramáž 60 až 135 g/m2 (16 až 36 liber)se doporučuje papír s dlouhým vláknem. Pro papíry těžší než 135 g/m2 se doporučuje krátké vlákno.
Papír ze dřeva listnatých stromů má kratší vlákna (dub: 0,7 - 1,7 mm), je tedy méně pevný, zato je hladší.
Papír ze dřeva jehličnatých stromů má delší vlákna (jedle: 2,6 - 3,8 mm), je tedy pevnější, zato má hrubší povrch.

Obsah vláken
Nejkvalitnější xerografický papír se vyrábí ze 100% chemicky upravené buničiny. To dává papíru vysoký stupeň stability s menším množstvím problémů při podávání papíru a s lepší kvalitou tisku. Papír obsahující vlákna jako je bavlna negativně ovlivňuje manipulaci s papírem.

Opacita
Opacita je neprůsvitnost papíru. 100%-ní opacita znamená, že papír je dokonale neprůsvitný. Souvisí to s oboustranným tiskem a jde o to, že nemá prosvítat tisk z opačné strany papíru. Kdybyste potiskli oboustranně pauzovací papír, výsledek by byl těžko čitelný – v tomto případě jde o médium s velmi nízkou opacitou. Naopak 300g křída lesklá má vysokou opacitu – tisk z druhé strany neprosvítá.

Bělost
Bělost papíru je dána v procentech a je odvozena od síranu barnatého (nebo oxidu hořečnatého), jejichž odrazivost měřena při vlnové délce 457 nm je rovna 100%. Nic bělejšího z fyzikálního hlediska neexistuje, ale v praxi existují optické zjasňovače, které dokáží docílit subjektivního vnímání například 102%. Takto upravené bývají například kancelářské (xerografické) papíry. Málokdy se na tento materiál tisknou knihy, protože při jasném osvětlení začnou čtenáře brzy bolet oči.
   
Nepřijatelný papír
Pro použití v tiskárně se nedoporučují následující typy papírů:
• Chemicky upravené papíry používané ke kopírování, k němuž není zapotřebí průklepový papír. Mohou se také nazývat samokopírovací papír, samopropisový papír (CCP) nebo samoprůklepový papír (NCR).
• Předtištěné papíry obsahující chemické látky, které mohou znečistit tiskárnu
• Předtištěné papíry, na které může nepříznivě působit teplota zapékače tiskárny
• Předtištěné papíry vyžadující soutisk (přesné umístění tisku na stránce) větší než ±2,3 mm (±0.9 in.), například formuláře vytvořené pomocí optického rozpoznávání písma (OCR).
  V některých případech je možné soutisk nastavit pomocí softwarové aplikace a tisknout bez problémů i na tyto formuláře.
• Potahované papíry (smazatelný bankovní), syntetické papíry, termopapíry
• Papíry s hrubým okrajem, hrubým povrchem či výraznou texturou, zprohýbané papíry.
• Recyklovaný papír, který nesplňuje (evropskou) normu EN12281:2002.
• Papír o nižší gramáži než 60 g/m2 (16 lb).
• Formuláře nebo dokumenty skládající se z několika částí.

Volba papíru

Použití vhodného papíru zabraňuje jeho zasekávání a pomáhá zajistit bezproblémový tisk.

Jak se vyhnout zasekávání papíru a nízké kvalitě tisku:
• Vždy používejte nový, nepoškozený papír.
• Před založením papíru si zjistěte, která strana je doporučena pro tisk. Tato informace je obvykle uvedena na obalu.
• Nepoužívejte papír, který je nastříhaný nebo nařezaný ručně.
• Do stejného zdroje nezakládejte papíry různé velikosti, typu nebo gramáže. Směšování různých papírů způsobuje jejich zasekávání.
• Nepoužívejte potahované papíry, pokud nejsou výslovně určené pro elektrofotografický tisk.

Pokud vybíráte předtištěné formuláře a hlavičkový papír, řiďte se těmito pokyny:
• Použijte papír s dlouhým vláknem a gramáží od 60 do 90 g/m 2 (16 až 24 liber).
• Použijte pouze předtištěné formuláře a hlavičkové papíry tištěné offsetem nebo z rytiny.
• Nepoužívejte papíry s hrubým nebo výrazně strukturovaným povrchem.

Použijte papíry tištěné inkousty odolnými proti teplu, navrženými pro použití v xerografických kopírkách. Inkoust musí vydržet teplotu až 190 °C (374 °F), aniž by se tavil nebo uvolňoval nebezpečné škodliviny. Použijte inkousty, které nejsou ovlivněny pryskyřicí v toneru. Tyto požadavky obecně splňují oxidační nebo olejové inkousty. Latexové inkousty tyto požadavky splňovat nemusí. Pokud máte pochybnosti, kontaktujte dodavatele papíru.
Předtištěné papíry, například hlavičkové, musí vydržet teplotu až 190 °C (374 °F), aniž by se tavily nebo uvolňovaly nebezpečné škodliviny.

Použití recyklovaného papíru a jiných kancelářských papírů

Jako společnost, které záleží na životním prostředí, Lexmark podporuje použití recyklovaného kancelářského papíru vyrobeného speciálně pro použití v laserových (elektrofotografických) tiskárnách. V roce 1998 společnost Lexmark předložila vládě USA studii prokazující, že recyklovaný papír vyrobený většinou papíren v USA se podává stejně dobře jako nerecyklovaný papír. Nelze však učinit paušální prohlášení, že se bude dobře podávat veškerý recyklovaný papír.
Společnost Lexmark soustavně testuje své tiskárny s recyklovaným papírem (20-100% odpad po spotřebě) a s nejrůznějším zkušebním papírem z celého světa, přičemž používá komorové testy pro různé podmínky, pokud jde o teplotu a vlhkost. Společnost Lexmark nenalezla žádné důvody proč se zříkat použití dnešních recyklovaných kancelářských papírů, ale pro recyklovaný papír obecně platí níže uvedené pokyny týkající se vlastností.
• Nízký obsah vlhkosti (4-5 %)
• Přiměřená hladkost (100-200 jednotek Sheffield nebo 140-350 jednotek Bendtsen, v Evropě)

Poznámka: Některé mnohem hladší papíry (jako jsou 24 lb laserové papíry premium, 50-90 jednotek Sheffield) a mnohem hrubší papíry (jako jsou bavlněné papíry premium, 200-300 jednotek Sheffield) byly vyvinuty tak, aby dobře fungovaly v laserových tiskárnách bez ohledu na strukturu povrchu. Před použitím těchto druhů papíru se poraďte se svým dodavatelem papíru.
• Vhodný koeficient tření mezi listy (0,4-0,6)
• Vhodná tuhost v ohybu ve směru podávání
Recyklovaný papír, papír o nižší hmotnosti (<60 g/m2 [16 lb bond]) a/nebo o nižším kalibru (<3.8 mil [0.1 mm]) a papír pro tiskárny zavádějící papír na výšku (kratší stranou), který je řezán napříč vlákny, mohou mít nižší tuhost v ohybu než je tuhost nutná pro spolehlivé zavádění papíru. Před použitím těchto druhů papíru pro laserový (elektrofotografický) tisk se poraďte se svým dodavatelem papíru. Mějte na paměti, že toto jsou jen obecné pokyny, a papír, který je s nimi v souladu, může přesto způsobovat potíže se zaváděním v jakékoli laserové tiskárně (například pokud se papír za podmínek normálního tisku nadměrně vlní).www.brother.cz/display.cfm/id/660928

Povrch tisku

Tisk na přední a na zadní straně papíru se může nepatrně lišit.
Obvykle je určena k tisku ta strana papíru, na které se balík otevírá. Nicméně se řidte pokyny na obalu papíru. Strana určená pro tisk je zpravidla označena šipkou.http://www.srgbprint-brno.cz/o-papiru.html

Formát daný v milimetrech (centimetrech)

Základní rozměr papíru je A0. Plocha formátu A0 je téměř přesně 1 m2. Rozměry jsou 1189 x 841 mm. Formát A1 je jedenkrát přeložený na polovinu, A2 je dvakrát přeložený a tak dále.
Formát papíru B je nastaven tak, kratší strana B0 byla 1m a aby plochy Bi byly geometrickým průměrem ploch Ai-1 a Ai. Proložením formátů A a B tak získáme posloupnost papírů s plochami v poměru 1 : 0,707

Tabulka rozměrů formátů A a B:
 řada A                     řada B
0   1189 x 841 mm   1414 x 1000 mm
1   841 x 594 mm     1000 x 707 mm
2  594 x 420 mm      707 x 500 mm
3  420 x 297 mm      500 x 353 mm
4   297 x 210 mm     353 x 250 mm
5  210 x 148 mm      250 x 176 mm
6   148 x 105 mm     176 x 125 mm
7  105 x 74 mm        125 x 88 mm