Galvanické články

   


Podle možnosti opakovaného použití se dělí se na články:

Používání tužkových článků NiCd a NiMH

    Článkům v baterii škodí:

 • přetěžování vysokým proudem ať při vybíjení nebo i nabíjení
 • zahřívání při přebíjení
 • přepólování hlubokým vybíjením baterie - články v baterii nikdy nemají shodný náboj a tak její hluboké vybití vede k přepólování těch nejslabších.
 • Nabíjení tužkových článků NiCd a NiMH

      Důležité je, aby se články zbytečně nepřebíjely a aby články v sadě měly približně stejnou kapacitu. Tak se dosáhne nejvyššího výkonu i životnosti baterie. Zajištění přibližně shodné kapacity článků v baterii se dá dosáhnout jejich párováním, což je dosti nákladné, navíc používáním článků se jejich kapacity postupně rozcházejí.

     Jednodušším postupem je správné nabíjení článků. K tomu patří uvedení článků do stejného výchozího stavu automatickým vybíjením tak, aby v nabíjené sadě vedle vybitých článků nebyly i články se zbytkem nevyužité kapacity. Toto automatické vybíjení se provede vložením článků do přípravku, kde každý článek je vybíjen kombinací křemíkové diody (například 1N5402) a odporu 0.47 Ohmu dimenzovaného na 2 W. Články mohou v přípravku zůstat i několik hodin aniž by jejich napětí kleslo pod 0.7 V.

  Skladování tužkových článků NiCd a NiMH

     Protože při samovybíjení niklkadmiových akumulátorů dochází ke krystalizaci elektrolytu v jednotlivých článcích a utvořené krystalky jsou díky relativně pomalému průběhu samovybíjení poměrně velké, při následném nabíjení se nedokáží zcela rozpustit a akumulátor tak má po několik nabíjecích a vybíjecích cyklů menší kapacitu. V krajním případě při nárůstu extrémně velkých krystalů hrozí i mechanické proražení separátoru a následný zkrat mezi elektrodami. Z tohoto důvodu se doporučuje skladovat NiCd akumulátory ve vybitém stavu

     Niklmetalhydridové akumulátory se obvykle skladují v nabitém stavu, doporučuje se po každých 6 měsících skladování akumulátory dobít nábojem odpovídajícím asi 50% jmenovité kapacity skladovaného akumulátoru.

  Zvýšení kapacity UPS připojením autobaterie

  Odkazy