Funkce

Definice

Funkcí nebo též reálnou funkcí jedné reálné proměnné nazveme zobrazení, jehož

Funkci nazveme funkcí prostou, je-li příslušné zobrazení prosté.Příklad

Funkce F:

  • jejím definičním oborem je množina D = {1; 1,1; 1,2},
  • jejím oborem hodnot je množina H = {0; -1; 1}.
Množinový zápis této funkce je F = { [1; 0]; [1,1; -1]; [1,2; 1] }.
 


Příklad

Funkce G:

  • jejím definičním oborem jsou všechna čísla reálná,
  • jejím oborem hodnot jsou všechna čísla reálná,
  • jejím přiřazovacím pravidlem je předpis:
    • ke každému x z definičního oboru
    • se přiřazuje y podle předpisu y = 3 * x2 + 2 * x3 - 1.
Množinový zápis této funkce je G = { [x, y] ∈ × | y = 3 * x2 + 2 * x3 - 1 }.