Spojitost


Definice

Spojitost funkce v nějakém bodě se jen málo liší od její limity - rozdíl je v tom, že vyšetřujeme i hodnotu v tomto bodě:

 • Funkce f(x) je spojitá zleva v bodě x0, jestliže:
 •       má v tomto bodě limitu zleva L,
        je-li v tomto bodě definována a
        platí f(x0) = L.
 • Funkce f(x) je spojitá zprava v bodě x0, jestliže:
 •       má v tomto bodě limitu zprava L,
        je-li v tomto bodě definována a
        platí f(x0) = L.
 • Funkce f(x) je spojitá v bodě x0, jestliže:
 •       má v tomto bodě limitu L,
        je-li v tomto bodě definována a
        platí f(x0) = L.
Spojitost nás zajímá hlavně na rozsáhlejších úsecích definičního oboru. Definujeme proto:
 • Funkce f(x) je spojitá na intervalu I, jestliže:
  • I je součástí definičního oboru funkce,
  • funkce je spojitá v každém vnitřním bodě I,
  • má-li I levý krajní bod L, funkce je spojitá zprava v L,
  • má-li I pravý krajní bod P, funkce je spojitá zleva v P.Příklad
 • Podle grafu funkce je tato:
  • nespojitá zleva v x12
  • spojitá zprava v x12
  • spojitá v x3Příklad

Funkce y = 1 / x má:

 • definiční obor (-∞, 0) ∪ (0, ∞) neboli reálná čísla mimo 0,
 • obor hodnot jsou opět reálná čísla mimo 0.
 • Funkce je spojitá v celém definičním oboru.
 • Pokud bychom ji dodefinovali v bodě 0 hodnotou f(0) = 0,
 • byla by spojitá všude mimo bod 0.
Příklad

Funkce signum(x) je spojitá v celém definičním oboru mimo bod 0.Příklad

Dirichletova funkce, ač definována všude, není spojitá nikde.
 Příklad

Dirichletova funkce 1 je spojitá v bodě 0 a v žádném dalším.
 Příklad

Funkce s jediným hromadným bodem:

 • Nemá ani jeden bod spojitosti. 
 • Pokud bychom ji dodefinovali v bodě 0 hodnotou f(0) = 0,

 • byla by spojitá v bodě 0 zprava.Věta

Jsou-li nějaké dvě funkce definované na stejném intervalu a jsou-li tam spojité, je na tomto intervalu spojitý i součet těchto funkcí.

Důkaz

Provedeme jej podle definice spojitosti:

 • jelikož jsou obě funkce spojité na dotyčném intervalu, splňují tam příslušné požadavky limit,
 • podle věty o limitě součtu funkcí má součtová funkce na tomto intervalu stejné vlastnosti ohledně limit.
 • protože hodnoty této funkce jsou součtem hodnot obou funkcí, splňuje požadavky na spojitost stejné jako obě funkce.


Věta o omezenosti
 
Funkce spojitá na uzavřeném intervalu je na něm omezená a nabývá na něm svého maxima i minima.

Důkaz

Bude doplněn později.