Úhel

Každé tři netotožné body A, B, C v rovině ρ vyznačují dvě veličiny α, α', každou z nich nazýváme úhel.


Prozkoumáme jednu z nich, například α:

Poznámky

  • Úhel je abstraktní pojem určený vrcholem a rameny úhlu. Na obrázku nahoře je zakreslena jedna jeho reprezentace. Těchto reprezentací lze nakreslit libovolný počet. Mohou mít různá umístění a natočení, mohouo být v různých rovinách, ale mají shodné rozevření ramen:
  • V mnoha učebnicích je úhel definován jako výsek roviny. Tato definice je možná názornější, ale při podrobnějším zkoumání vznikají rozpory, protože úhel přece jen není geometrický útvar složený z bodů.  


Úhly můžeme zkoumat i v prostoru - na obrázku je znázorněn prostor σ, v něm je zakreslen úhel β určený vrcholem R a rameny m a n: