Základní číselné operace

Tyto operace se též nazývají základní početní úkony.

Celkem je jich šest, z nich:

  • tři jsou operace přímé, které mají své popisy,  
  • tři jsou operace obrácené (též nazývané operace inverzní), které jsou odvozeny od operací přímých tak, že z výsledku operace a jednoho operandu vyrobí druhý operand - viz příklady v tabulce níže.
Operace přímé
Operace obrácené
+
sčítání

sčítanec + sčítanec = součet

Příklad: 5 + 6 = 11


odčítání

menšenec - menšitel
 = rozdíl

Příklad: 11 5 = 6

*
násobení

činitel * činitel = součin

Příklad: 7 * 8 = 56

:
dělení

dělenec : dělitel = podíl

Příklad: 56 : 7 = 8

n

umocňování

mocněnec umocněný na mocnitele = mocnina

Příklad: 53 = 125

odmocňování

odmocněnec odmocněný na odmocnitele = odmocnina

Příklad: 3√125 = 5