Analytická geometrie

Analytická geometrie je obor matematiky, který při práci s geometrickými útvary používá souřadné systémy a výpočetní postupy .