Prioritizace slov

Definice

Prioritou slova (přesněji: slovního tvaru) rozumíme ohodnocení slova podle způsobu jeho používání.
Slova tak mohou být:

Stanovení priority: Je-li dáno nějaké vstupní slovo, můžeme stanovit jeho kmen (může jich být více) a ohýbáním kmene můžeme stanovit gramatické vlastnosti jednotlivých slovních tvarů včetně jejich priority. Tak se skupina všech těchto slovních tvarů nechá podle priority rozdělit na podskupiny podle běžnosti slov a podle stylu.

Poznámky

Získávání priorit Využití prioritizace Podrobný popis přiřazení typu a priority

Typ a priorita mohou tvořit dvojznakový kód sestávající z: