O pískovišti


 • Pískoviště má následující cíle:
  • Demonstruje ideu univerzální Znalostní databáze, která pojme libovolná data a dokáže je zpracovat  libovolným způsobem.
  • Slouží jako vývojové rozhraní celého systému. 
  • Zpřístupňuje některé prakticky užitečné služby.
  • Slouží tomu:
   1. abychom viděli, co všechno jsme vyzkoušeli,
   2. abychom mohli říci, že vše na co jsme sáhli, se nám dařilo,
   3. abychom se k čemukoli mohli vrátit a pokračovat v tom.
 • Obsah serveru se stále doplňuje, celkový objem dat je asi 150 GB. Mnohé stránky jsou generované CGI skriptem v jazyku 'C' podle požadavku uživatele. Proto datový obsah nelze umístit na CD.
 • Ukázky:
  • Jejich forma je úmyslně jednoduchá a přímočará - je tomu tak proto, aby bylo zřejmější fungování programu. Data jsou prezentována s minimálními úpravami, většinou přímo tak, jak jsou uložena ve Znalostní databázi.
  • Jejich propracovanost je různá podle toho, v jakém stavu je příslušná část Znalostní databáze a kolik péče bylo možno té které ukázce věnovat.
  • U některých bohužel chybí náležitý popis, takže nejsou dostatečně srozumitelné. To se stalo tím, že vlak někdy jel příliš rychle.
  • V některých ukázkách se nacházejí chyby nebo ukázky nic nedělají. Důvody takového nicnedělání jsou různé:
   • Neúplnost databáze - ne vždy je na serveru maximální Znalostní databáze.
   • Eroze kódu - programový kód se neustále vyvíjí a tak se v něm občas poruší zpětná kompatibilita, což vede k chybám. Díky jednotnému kódu jsou tyto chyby dobře dohledatelné a opravitelné, což i děláme.
   • Nekompatibilita browserů - internetové browsery fungují různě a rovněž se vyvíjejí v čase. Naším standardem je FireFox.
  • Některé obsahují autorsky chráněný materiál. Neděje se to úmyslně, polehčující okolností je nekomerčnost pískoviště. Pokud někdo takový materiál najde a ohlásí nám to, materiál z pískoviště odstraníme.