Instalace fontů pro všechny jazyky

    Abychom na našich stránkách mohli bez omezení používat znaky všech abeced, jsou kódovány kódem UTF-8 (verze kódování UNICODE vhodná pro použití na Internetu).

    Pro bezvadné prohlížení všech textů, tedy včetně znaků abeced Středního nebo Dálného východu, je třeba:

Poznámka: Nejnovější operační systémy Microsoftu, Windows 2000 a Windows XP, mají ve verzi Professional podporu všech abeced již zabudovánu.