Autorská práva a my
Stanovisko
   Máme zájem příspívat ke zvyšování hodnoty Internetu pro všechny uživatele, zejména v České republice. Chceme, aby se zvětšoval rozsah dostupných dat a aby se zlepšovala kvalita informací na Internetu. Zastáváme názor, že všeobecně prospěšné informace by se měly publikovat pod licencí GNU nebo podobnou.

Informace publikované na serveru Eridanem jsou k dispozici zdarma.
Jedná se zejména o námi pořizované literární texty a námi vytvářené publikace.
Copyright Eridanu není nutno uvádět tam, kde by čtenáře rušil.

Respektujeme autorská práva - případné stížnosti tohoto druhu budeme řešit tak, abychom vyhověli stěžovateli.

   Uživatelé dat z našeho serveru jsou zodpovědní za jejich další použití.Analýza

   Autorská práva jsou dnes záležitost velmi významná a rozsáhlá - v praxi se projevují:

 • Kladně:
  • Chrání vlastnictví.
  • Umožňují soukromé investice do pořizování a zlepšování informačních fondů.
  • Jasně stanoví subjekt, který udržuje informačních fond.
 • Záporně:
  • Ztěžují nebo znemožňují práci lidem, kteří by fondy chtěli použít pro své produkty.
  • Blokují vzájemné spojování informačních fondů do nových struktur.
  • Vedou k duplicitnímu provádění týchž, často nákladných, prací.
  • Požadavky držitelů autorských práv (uvádění copyrightu anebo odkazů) někdy působí v dokumentech rušivě.
  • Mnoho kvalitních děl, zejména literárních, není na Internetu prezentováno jen proto, že získat souhlas majitelů je úmorná záležitost. Tato díla pak zapadají do zapomnění a s nimi mizí i jejich souvislosti. Je to škoda jak pro autory, tak i pro sdílenou paměti národa. 
   Účinným řešením jak zpřístupnit základní datové fondy, praktikovaným zejména v USA, je státní účast na jejich výrobě. Tato účast může být přímá - data se připravují v nějaké státní instituci, nebo je jejich výroba zadána formou grantů. Vytvořené a průběžně udržované fondy jsou potom k dispozici pod různými licencemi pro domácí i zahraniční uživatele. Je to velmi prospěšné:
 • Obecně - kdokoli může tyto fondy použít pro svoji potřebu.
 • Pro podporu pokroku - profesionální uživatelé nemusí fondy budovat od počátku nebo je nákladně kupovat, pouze je doplňují podle svých potřeb.
 • Systematicky - v oblasti datových fondů je často žádoucí kontrolovaný monopol, nikoli konkurence - příkladem je budování fondů WordNet nebo UMLS.
 • Ekonomicky - kvalitní fondy se stávají de facto mezinárodními standardy a za nimi přichází a prosazuje se komerční software mateřské země.
   Existuje ještě jedna cesta, jak učinit volně dostupnými autorská díla - je to odkoupení práv za peníze věnované státem nebo nějakou nadací anebo sebrané ve veřejné sbírce.

   V posledních letech se objevily nové jevy:
 • Dříve zamítavý postoj komerčních subjektů k volnému software se mění v jeho podporu (a také často ve snahu jej ovládnout) - viz Java, MySQL.
 • Je zájem budovat volně dostupné datové fondy a výukové programy - viz projekty amerických univerzit, UMLS, digitalizační projekt Google nebo digitalizační projekt České národní knihovny.GNU licence

Tato licence vypadá na první pohled složitě. Je to proto, že vedle zpřístupnění publikací komukoli zařizuje další důležité věci:
 • Přivlastňuje si tyto publikace a tím je chrání před tím, aby si je přivlastnil někdo jiný a uplatňoval na ně vlastní autorská práva.
 • Požaduje uvádění původu publikace - jde nejen o zvěčnění jména autora, ale i o uvedení autora jakožto
  • osoby řídící další vývoj publikace
  • osoby schopné zodpovědět otázky publikace se týkající.OdkazyKoneckonců: "If you steal from one author, it's plagiarism. If you steal from two, it's
                        research." - Wilson Mizner.