HP 850 - Dvacáté fotky
Zahrada v Lysé

Pozor: náhledy jsou větší než obvykle, pod nimi jsou fotky v originální velikosti, tj. 800 - 2500 kB

4Mp - Maliník - 1. 6. 2003 4Mp - Maliník - 1. 6. 2003 4Mp - Májovka I - 1. 6. 2003
4Mp - Májovka I - 1. 6. 2003 4Mp - Májovka I - 1. 6. 2003 4Mp - Májovka I - 1. 6. 2003
4Mp - Májovka I - 1. 6. 2003 4Mp - Májovka I - 1. 6. 2003 4Mp - Raná chrupka - 1. 6. 2003
4Mp - Raná chrupka - 1. 6. 2003 4Mp - Májovka II - 1. 6. 2003 4Mp - Májovka II - 1. 6. 2003
4Mp - Velká jabloň - 1. 6. 2003 4Mp - Od studny na jih - 1. 6. 2003 4Mp - Od smrku na sever - 1. 6. 2003
4Mp - Na jih - 1. 6. 2003 4Mp - Od domu na jihozápad - 1. 6. 2003 4Mp - Slivoně u domu - 1. 6. 2003
4Mp - Od domu na sever - 1. 6. 2003 4Mp - Od domu na jih - 1. 6. 2003 4Mp - Přes studnu na jihozápad - 1. 6. 2003
4Mp - Hruška - 1. 6. 2003 4Mp - a její hruštičky - 1. 6. 2003