Právní předpisy týkající se práce.
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce - Directory (D) - Full (F)
 • Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání - D - F
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - D - F
 • Zákon č. 143/1992 Sb., o platu, odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech - D - F
 • Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele - D - F
 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, nejnižších úrovních zaručené mzdy ...  - D - F
 • Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení - D - F
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti - D - F
 • Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - D - F
 • Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti - D - F
 • Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců - D - F
 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ... - D - F
 • Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění - D - F
 • Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců - D - F
 • Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce - D - F
 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP ... - D - F
Seznam pojmů z těchto předpisů