Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 

  Úvod   Hlavička zákona   
  Část I. § 1 - 122 Obecná ustanovení   
  Část II. § 123 - 180 Věcná práva   
  Část III., IV., V. § 181 - 414 Zrušeny   
  Část VI. § 415 - 459 Odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení   
  Část VII. § 460 - 487 Dědění   
  Část VIII.   Závazkové právo   
  Hlava 1 § 488 - 587 Obecná ustanovení   
  Hlava 2 § 588 - 627 Kupní a směnná smlouva   
  Hlava 3 § 628 - 630 Darovací smlouva   
  Hlava 4 § 631 - 656 Smlouva o dílo   
  Hlava 5 § 657 - 658 Smlouva o půjčce   
  Hlava 6 § 659 - 662 Smlouva o výpůjčce   
  Hlava 7 § 663 - 723 Nájemní smlouva   
  Hlava 8 § 724 - 741 Příkazní smlouva   
  Hlava 9 § 742 - 746 Jednatelství bez příkazu   
  Hlava 10 § 747 - 753 Smlouva o úschově   
  Hlava 11 § 754 - 759 Smlouva o ubytování   
  Hlava 12 § 760 - 773 Smlouvy o přepravě   
  Hlava 13 § 774 - 777 Smlouva zprostředkovatelská   
  Hlava 14 § 778 - 787 Vklady   
  Hlava 15 § 788 - 828 Zrušena (dříve Pojistné smlouvy)   
  Hlava 16 § 829 - 841 Smlouva o sdružení   
  Hlava 17 § 842 - 844 Smlouva o důchodu   
  Hlava 18 § 845 - 846 Sázka a hra   
  Hlava 19 § 847 - 849 Veřejná soutěž   
  Hlava 20 § 850 - 852 Veřejný příslib   
  Hlava 21 § 852a - 852k Cestovní smlouva   
  Část IX. § 853 - 880 Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení   
  Poznámky pod čarou