Nepudu domů
 
Nepudu domů, nepudu domů,
Byl bych doma bit.
Nepudu domů, nepudu domů,
Byl bych doma bit.
Bába na mě hudle, že jsem jí sněd nudle.
Nepudu domu, nepudu domů,
Byl bych doma bit.

Nepudu domů, nepudu domů,
Byl bych doma bit.
Nepudu domů, nepudu domů,
Byl bych doma bit.
Bába mě straší, že jsem jí sněd kaši.
Nepudu domu, nepudu domů,
Byl bych doma bit.