Nížina
Dramatická opera o předehře a 2 dějstvích
Skladatel: E. d’Albert (1894 – 1932)
Libreto:    R. Lothar
Premiéra: 15. 11. 1903 Praha
 

Prolog: Vysoko v Pyrenejích žije se svými stády pastýř Pedro. Už tři měsíce neviděl člověka, až dnes hovoří s pastýřem Nandem. Pedro si na samotu nestěžuje, od lidí nezažil nikdy nic dobrého a je rád v čisté přírodě. Touží jen po ženě a přání se mu má náhle splnit. Do výšin pomalu vystupuje Pedrův pán, bohatý sedlák Sebastiano s čeledínem, starým Tomassem a krásnou dívkou Martou. Je to Sebastianova schovanka a je mu i milenkou. Teď se jí však chce naoko zbavit, aby se mohl bohatě oženit. Děvče je zoufalé hrou, která s ní má být sehraná Sebastianovou zvůlí a na Pedra se dívá jako na bídáka, který se dal koupit. To Pedro ovšem netuší, když nadšeně přijímá "dobrodiní" - nabídku k sňatku s Martou a nadšeně spěchá do nížiny za svým štěstím.

1. dějství: Martu, tehdy třináctileté děvčátko, přivedl před lety do vsi neznámý žebrák. Děvče se Sebastianovi ihned zalíbilo. Dal starému žebrákovi mlýn a dívku za nějaký rok svedl. Ve mlýně se teď hovoří o Martině svatbě. Celá ves ví, že Marta je pánovou milenkou, jen Pedro stále nic netuší o Sebastianově špatnosti. Marta těžce nese myšlenku, že se jí chce
Sebastiano zbavit. Ale ještě s větším odporem slyší, že nemá v úmyslu se jí zcela zříci, naopak, že se chystá ji navštívit i v noci po svatbě s Pedrem. Uvědomuje si Sebastianovo bídáctví, zvláště když pozná, že Pedrova duše je čistá a nevinná a že se stal jen nástrojem zla z upřímné lásky k ní. Svěří mu tedy, že po návratu z kostela jí hrozí nebezpečí. Pedro vzplane hněvem a chce ztrestat muže, který ji ohrožuje. Marta ale v hrůze, že Sebastiano Pedra zadrží a ona bude muset podle jeho rozkazu jít za ním, stráví noc vedle Pedra, který oddaně usne u jejích nohou.

2. dějství: Výsměch celé vsi Pedra pronásleduje ještě druhého dne. Marta stále odmítá jeho lásku a on, nechápaje, proč se mu lidé vysmívají, se rozhodne odejít zpět do hor. Marta náhle prohlédá. Je zhnusena svým dosavadním životem a začne se v ní probouzet láska k Pedrovi. Neví však, jak začít nový život. Přesvědčena, že se nemůže vymanit ze své hanby, chce Pedra vyprovokovat, aby ji ze žárlivosti zabil. To už dovyprávěla starému Tomassovi žalostnou historii svého života, jak vyrostla u své slepé matky -žebračky a po její smrti upadla do rukou bídného člověka, který ji zneužíval k žebrotě, jak přišli sem do vsi a jak ji otčím zaprodal za pohodlný život ve mlýně Sebastianovi. Pedro se konečně od Marty dozví pravdu a chce ji zabít. Ale sotva ji jen lehce poraní, slyší o její lásce k sobě, k vysmívanému Pedrovi. Ještě se však nedověděl, kdo je Martin svůdce. Teprve když Sebastiano bezohledně vyzývá Martu k tanci a jeho zahání, pochopí. Sebastianova zloba vybuchne plným plamenem, když i Tomasso se vzbouří proti panské špatnosti a překazí Sebastianův bohatý sňatek. Sebastiano  se znovu domáhá Martiny lásky. Tu Pedrova pokora konečně mizí, vrhne se na Sebastiana a zardousí ho. Ruku v ruce pak s Martou vystupují z nížiny, kde se dožili tolika bolestí a otřesů, a míří do čistých, krásných hor.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.