Třígrošová opera
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Kurt Weill (1900 – 1950 Dessau)
Libreto:    B. Brecht podle J. Gaye
Premiéra: 31. 8. 1928 Berlín
 

1. dějství:  Aby čelil vzrůstající lidské bezcitnosti, otevře obchodník Peachum krám, v němž se nejbídnějším z bídných dostává vzezření, které má obměkčit srdce stále zatvrzelejší. Je však stále obtížnější dotknout se srdcí zkornatělých křesťanů. Filch zjišťuje, že jako žebrák může úspěšně pracovat jen tehdy, když se podrobí Peachumovým předpisům a bude mu odevzdávat polovinu svých denních příjmů. Za to dostane licenci, stálé stanoviště a vhodný kostým, což mu přidělí alkoholu oddaná paní Peachumová. Od ní se ke svému zděšení Peachum dozví, že jeho dcera Polly má nového milence, šéfa gangsterů Mackieho, s nímž se toulá po nocích. Hluboko v srdci bandita Mackie Messer slaví svatbu s Polly, dcerou krále žebráků. Koná se v konírně, kterou členové bandy vybavili kradeným nábytkem. Mackie není spokojen s tímto mobiliářem ani se svatební písní pro chudší lidi. Pastor Kimball se v této společnosti necítí dobře, avšak bohatě prostřený stůl mu pomůže překonat strach. Polly ve svatebních šatech zpívá "Baladu o pirátské Jenny", která jako umělecké dílo Mackieho sice nadchne, ale nelíbí se mu její nemorálnost. Oslava je korunována návštěvou Browna, zvaného Tygr Brown. Policejní šéf a šéf lupičů si zavzpomínají v "Dělovém songu" na společná vojenská léta, v nichž se zrodilo jejich přátelství. Když Brown odejde, předávají bandité svému šéfovi a jeho manželce jako svatební dar velkou manželskou postel. Pak diskrétně odejdou. Polly a Mackie se chystají odpočívat. Ztráta dcery znamená pro Peachuma, který ví, jak je život tvrdý, úplný bankrot. Proto přísahá Mackiemu Messerovi pomstu, i když mu dcera naznačuje, že je šťastná. Peachum chce místo pobytu Mackieho prozradit Brownovi, neboť zná nestálost lidských poměrů.

2. dějství:  Čtvrtek odpoledne: Mackie Messer se loučí se svou ženou, poněvadž prchá před tchánem do bažin Highgatu. Polly mu totiž prozradila plán svého otce. Mackie jí předává vedení bandy a zmizí. Polly lituje, že je v den korunovace královny sama. Korunovační zvony ještě nedozněly a Mackie Messer je u kurtizán v Turnbridge. Rozhodl se, že se místo v bažinách ukryje v nevěstinci. Vzpomíná na šťastné doby, kdy pracoval jako pasák a kdy Jenny bývala jeho milenkou. Ale kurtizány Mackieho zradily a jeho taneček s Jenny přeruší příchod konstábla. Mackie je zatčen. Ve vězení čeká na rozsudek. Navštíví ho Brown, ale staří přátelé si nemají co říci. Mackiemu se podaří uplatit dozorce, aby ho nevsadil do želez. Přichází za ním Lucy, dcera policejního šéfa a jeho bývalá milenka, ale okamžitě se ze žárlivosti dostane do sporu s Polly, která se tu také objeví. Paní Peachumová odvádí dceru z vězení. Lucy, stále zamilovaná do Mackieho, mu obstarává hůl a klobouk. A tak Mackie uprchne.

3. dějství:  Téže noci se Peachum chystá k výpravě do ulic. Demonstraci bídy chce narušit korunovační průvod. Hrozí tím Brownovi, pokud se mu nepodaří Mackieho znovu chytit. Peachum ví, jak se musí jednat s policejními úředníky, neboť "je člověk hlavou živ". Avšak Jenny má pochybnosti, neboť zná dějiny a ví, co se stalo Salomé, Caesarovi a Kleopatře, kteří nebyli schopni ovládat své vášně a bojí se o Mackieho. Jeho přátelé nespěchají, aby dali dohromady úplatek, jímž by se Mackie mohl vykoupit. Paní Peachumová již předem darovala Polly vdovské šaty. A skutečně, v pátek se Mackie Messer objevuje v nevěstinci, je znovu zrazen a zatčen. Teď ho čeká šibenice. Sedí v cele a přemýšlí o svém životě. Pak se každému omluví a je veden na šibenici. Peachum oznamuje obecenstvu: "Vážené publikum, co nevidět v oprátce bude hlava Mackieho Messera." Ale oznámí též, že si autoři vymysleli ještě jiný konec: "Ať zříte aspoň v operním hávu, jak milost vyrve právu jednu hlavu". Mackie Messer je zachráněn, neboť se objeví královský posel s milostí od královny. Ta ho povýší do šlechtického stavu, dá mu zámek Marmarel a doživotní rentu ve výši deseti tisíc liber. Tak nakonec všechno dobře dopadne.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.