Oberon
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: C. M. von Weber
Libreto:    J. R. Planche
Premiéra: 12. 4. 1826 Londýn
 

1. dějství: Oberon se zle pohádá s Titanií, kdo je v lásce stálejší, jestli muž či žena. Zapřísahá se, že Titanii nechce vidět dřív, dokud nenajde pár, který by si zůstal věrný za každých okolností. Skřítkové Puk a Drol takové dva lidi objevují, je jen třeba svést je dohromady. Mužem je rytíř Huon z Bordeaux, ženou kalifova dcera Rezia z Bagdádu. Jsou tedy od sebe značně daleko. To se ale dá překonat. Huon v souboji zabije syna Karla Velikého. Za trest je poslán do Bagdádu s těžkým úkolem. Při dvorní slavnosti má zabít kalifova pobočníka a políbit kalifovu dceru. Pak mu bude odpuštěno. Huon se tedy s panošem Serasminem vydává na cestu. Zjeví se mu Oberon, dává mu roh a slibuje mu pomoc, kdykoli na něj zatroubí. Potom jsou oba, Huon i Serasmin kouzlem přeneseni ke kalifovu dvoru.

2. dějství: Oberon přičaruje ve snu Rezii obraz Huonův a Huonovi obraz Reziin, a tak se oba do sebe zamilují ještě dříve, než se poznají. Rezia netrpělivě očekává, kdy se cizinec objeví, který ji osvobodí od nevítaného nápadníka, perského prince Babekana. Huon se Sarasminem skutečně na slavnost dorazí. Babekana zabije a zvukem Oberonova rohu znehybní všechny přítomné. Tak Rezia s otrokyní Fatimou mohou snadno uprchnout s Huonem a Serasminem. Pak se objevuje Oberon a Rezii připomíná, aby Huonovi zůstala vždy věrná. Nato všechny čtyři přenese do přístavu Aksalonu, odkud se mají lodí dopravit do Evropy. Pak začínají zkoušky věrnosti. Puk způsobí divokou bouři, která člun uprchlíků vyvrhne na pusté pobřeží. Huon vynese z vln omdlenou Rezii, ale zatímco hledá pomoc, loupežníci Rezii unesou a Huona pak omráčí. Oberon káže Pukovi, aby rytíře dopravil tam, kam mezitím lupiči odvážejí Rezii a to k tuniskému emírovi.

3. dějství: Serasmin a Fatima, kteří se také zachrání, se dostávají do otroctví tuniského emíra. V sadu objeví Huona, kterého sem již Puk přenesl a potěší je zprávou, že Rezii právě téhož rána emír koupil jako otrokyni. Emírovi se Rezia velice líbí, a tak je její láska vydaná pokušení. Rezia všem svodům pevně odolává, ač se domnívá, že Huon v bouři zahynul. Také Huon musí mezitím prokázat svou stálost, neboť ho svádí emírova manželka Rosana, aby se svému manželovi pomstila za to, že ji kvůli Rezii zavrhne. Huon pevně odmítá její lásku, ale přece jen vzbudí nedůvěru emíra, který dá Rosanu odvést do vězení a Huona odsuzuje k upálení. Rezia se rozhodne zemřít s ním, ale pohotový Serasmin zatroubí na roh. Celý emírův dvůr je přinucen k nedobrovolnému tanci a Oberon odměnou za to, že Huon a Rezia mu svou věrností pomohli ke smíru s Titanií, je odváží na kouzelném voze do Cách na dvůr Karla Velikého. Císař hrdinovi odpouští jeho čin a s celým dvorem ho slavnostně vítá.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.