Soumrak bohů (4. část operní tetralogie “Prsten Nybelungův”)
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Richard Wagner
Libreto:    Richard Wagner
Premiéra: 16.8.1875 Bayreuth
 

Předehra: Na útesu valkýr tři sudičky předou nit osudu. Blíží se konec bohů, jak jej Wotan očekává. Už je poražen i posvátný jasan a dřevo z něho navršeno kolem Walhally. Uvnitř sedí Wotan se všemi bohy a hrdiny a čeká jen na okamžik, kdy se proradný prsten moci, kdysi uloupený dcerám Rýna, vrátí zpět. Pak bude svět osvobozen od prokletí. Kdy to bude, ani sudičky nevědí a mizí do podsvětí zeptat se Erdy. Tu přichází Siegfried s Brunhildou. Nasedá na jejího oře Grana, nechává své ženě Brunhildě jako zástavu své lásky prsten Nibelungů a vydává se do světa za dalšími hrdinskými činy.

1.dějství: V síni Gibichungů nad Rýnem se objevuje král Gunther, jeho sestra Gutruna a Hagen. Hagenovým otcem je Alberich, který se násilím zmocnil Kriemhildy, matky královských sourozenců, aby s ní zplodil svého mstitele. Hagena naučil znát skryté síly a spoléhá, že s jeho pomocí kouzelný prsten bude zase jeho. Hagen začíná intriky tím, že Guntherovi vypráví o krásné Brunhildě spící mezi plameny a Gutruně o udatném Siegfriedovi. Jen ten prý dokáže projít plameny a získat Brunhildu ne pro sebe, nýbrž pro Gunthera za Gutruninu lásku. Sotva je Hagen s tímto vyprávěním u konce, přijíždí po řece Siegfried. Je přátelsky přijat, Hagen mu dokonce prozradí moc zlaté přilby, pak mu Gutruninou rukou podá nápoj zapomnění. V té chvíli Siegfried zapomene na Brunhildu a vzplane láskou ke Gutruně. Je dokonce ochoten za slib sňatku s ní pro Gunthera přivést Brunhildu z plamenů hory. Siegfried a Gunther se ihned vydávají na cestu. Brunhildě, tesknící po Siegfriedovi, Waltrauta přináší zprávu o Wotanově očekávání konce panství bohů. Mohli by být zachráněni, kdyby byl Nibelungův prsten vrácen dcerám Rýna. Brunhilda však odmítá odevzdat tuto zástavu Siegfriedovy lásky. Hned na to se Siegfried objevuje, avšak pomocí přilby vzal na sebe Guntherovu podobu. Nápoj zapomnění účinkuje i nyní. Brunhildu nepoznává, serve jí prsten z ruky a odvádí ji s sebou.

2. dějství: Na břehu Rýna znovu Alberich nabádá Hagena, aby získal prsten, jímž se oba stanou pány světa. Přichází Siegfried a Gutruně vypravuje o Hagenovi, jak se zmocnil Brunhildy a neviděn zmizel, aby jeho místo teď zaujal Gunther, který právě s Brunhildou přijíždí. Zoufalá Brunhilda spatří  Siegfrieda, nechápe, že ji nepoznává. Když však vidí na jeho ruce prsten, tuší zradu a podvod. Domnívá se ovšem, že ji Siegfried z lásky ke Gutruně zapírá. Aby se mu pomstila, prohlásí, že muž, jenž ji přivedl z hory, ji zneužil a spolčí se s Guntherem a Hagenem, kteří se chtějí Siegfrieda zbavit. Prozradí jim také, kde je Siegfried nejzranitelnější.

3. dějství: Při lovu se Siegfried setkává s dcerami Rýna, které od něho žádají prsten a prorokují mu brzkou smrt, nevzdá-li se ho. To ho popudí a odmítne jim ho vydat. Pak Hagen vybízí Siegfrieda, aby všem vyprávěl o svém životě. Siegfried líčí svoje dětství, mládí, boj s drakem a Mimem, a když mu Hagen podá nápoj navracející paměť, pojednou se rozpomíná na Brunhildu. V tom okamžiku mu Hagen vráží kopí do zad a Siegfried s myšlenkou na ni umírá. V zámecké síni čeká Gutruna na Siegfriedův návrat. Zdrcena se však setkává už jen s jeho mrtvolou. Hagen se hrdě doznává ke svému činu a žádá za odměnu prsten. Když mu ho Gunther odmítá vydat, vrhne se na něho  a zabije ho. Prsten však nedostane, neboť  jej pevně sevře ruka mrtvého Siegfrieda. Všichni zděšeně prchnou, jen Brunhilda se k němu přiblíží. Už chápe, že Siegfried nebyl vinen. Naříká nad jeho smrtí, sejme prsten z jeho ruky, tělo vznese na hranici a sama ji zapálí. Potom bez váhání vjíždí na koni do plamenů. Tu se rozlijí vody Rýna, zatopí hranici a rusalky se s jásotem zmocní svého prstenu. Hagena, který se vrhá za nimi, aby jim prsten vzal, smetou do hlubin. Na obzoru vyvstane obrovský požár. To vzplanula Walhalla a s ní končí věk bohů.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.