Siegfried (3. část operní tetralogie “Prsten Nybelungův”)
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Richard Wagner
Libreto:    Richard Wagner
Premiéra: 16.8.1876 Bayreuth

1.dějství: Skalní jeskyně v lese je místem, kde vyrůstá Siegfried, syn Sieglindy, kterou kdysi před Woltanovým hněvem zachraňuje Brunhilda. Sieglinda před svou smrtí Siegfriedovi odkazuje úlomky Nothungu, Siegmundova meče. Jeho výchovy se pak ujímá kovář Mime. Doufá, že Siegfried, nyní silný muž, přemůže svého bratra Albericha a zmocní se prstenu a Fafnerovy přilby. Dosud však Siegfried marně žádá, aby mu Mime  ze zbytků Nothungu ukul silný meč. To se obratnými otázkami od Mima dovídá Wotan. Ten v podobě poutníka pátrá po Sieglindině synovi, na kterého přenesl svou zlobu. Mime prozradí i to, že pro Siegfrieda není schopen scelit zlomený Nothung. Na oplátku se od Wotana dozvídá, že se to  podaří jen muži neznajícímu bázeň. Takový je právě Siegfried. Rozpiluje ocel Nothungu, svaří ji a ukuje meč tak silný, že jedinou ranou rozsekne Mimovu kovadlinu. Mime teď vaří pro Siegfrieda omamný nápoj. Až podle jeho návodu zabije draka Fafnera hlídajícího přilbu a prsten, Nothungem Siegfrieda probodne a pomocí prstenu uchvátí vládu nad světem.

2. dějství: V hlubokém lese u Fafnerovy jeskyně číhá Alberich, až někdo Fafnera zabije. Ví, že to bude brzy, protože majetnictví prokletého prstenu samo přináší smrt. Chce se pak zmocnit prstenu i přilby. Zde Albericha vyhledá Wotan v rouše poutníka. Alberich ho však poznává a vyhrožuje mu, že zničí Walhallu, jakmile bude mít prsten. Wotan má jediný zájem. Aby  prsten nedostal ani Alberich, ani Siegfried. Proto Fafnera probudí a zatím zmizí. Už se blíží Mime se Siegfriedem. Alberich se s Mimem dlouho dohadují, kdo má větší právo na prsten. A už vylézá Fafner v podobě obrovského draka. Siegfried s ním zápasí a svým mečem ho nakonec usmrtí. Náhodou se mu do úst dostane kapka dračí krve a to mu dá schopnost rozumět ptačí řeči. Malý ptáček, který z větve stromu zápas sledoval, mu teď radí, aby si z dračí jeskyně vzal přilbu a prsten. Pak ho varuje před Mimem, jeho omamným nápojem a zlým úmyslem ho zabít. Siegfried proto Mima probodne. Poté mu ptáček vypravuje o hoře obklopené plameny a skrývající krásnou ženu, Siegfriedovi předurčenou Brunhildu. Siegfried se vydá ji hledat.

3. dějství: V divoké krajině Wotan úpěnlivě žádá Erdu, bohyni země, která mu před časem předpověděla zánik bohů, o další věštbu. Když Erda odmítá, prohlašuje, že se už konce neobává, protože se pro něj rozhodl sám. Nestojí už o moc. Potomek Walsungu, Siegfried z jeho krve, bude vládnout místo něho spolu s jeho vůlí, Brunhildou. Wotan se se Siegfriedem ještě setkává.Ve sporu s ním Siegfried tasí meč, ale Wotanovo kopí už ránu neodráží. Samo se při doteku Nothungu roztříští. Teď už nic Siegfriedovi nebrání v cestě plamenů k Brunhildě. Polibkem ji probouzí ze sna, vyslechne její vyprávění o tajemství svého zrození a velkým milostným dvojzpěvem hra končí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.