Prsten Nibelungův – doprovodné slovo
Operní dramatická tetralogie (spojení čtyř dramatických her)
1. Rýnské zlato 2. Valkýra 3. Siegfried 4. Soumrak bohů
Skladatel: R. Wagner
Libreto:    R. Wagner
Premiéra: 13. 8 – 30. 8. 1876 Bayreuth
 

Celé provedení "Nibelungova prstenu" by trvalo 16 hodin. To jsou čtyři večery divadelních představení neobyčejné a zcela jedinečné šíře této Wagnerovy skladby. Wagner v ní vychází z německého středověkého mýtu a jde mu především o to, aby postihl duši a osudy člověka, který by se zrodil a žil proti jakékoliv morálce a zvyklostem společnosti. Složitý mytologický námět dal Wagnerovi možnost, aby demonstroval záporné vlastnosti společnosti svého času. Tak se mu stal "Prsten Nibelungův" zrcadlem, nastavovaným kapitalistické společnosti, která se právě rozvíjela ve své plné moci. Wagner, demokratický revolucionář let 1848-49, zde právě postihl těžké problémy společenského rozvoje svého času a své obrovské umělecké dílo zaměřil tak, aby na nejžhavější problém dávalo obraznou odpověď. Zlato, zosobňující kapitál, vyrváno ze svého přírodního ložiska, plodí na světě jen zlo. A tak Wagner demonstruje, že jeho vlivem musí nakonec zahynout nejen lidstvo, ale i božstvo, které na zlatě založilo svou moc. Každé z děl tvořící tetralogii má pochopitelně jinou výrazovou polohu.
Tak v první části jsou hrdiny bohové, skřetové a obři, v druhé části lidé a bohové, ve třetí nadčlověk porazí moc bohů a nakonec ve čtvrté části dochází k lidským katastrofám a k zániku nejen božstva, ale celého systému vybudovaného na lačnosti zlata a moci. Dramatická Wagnerova tendence uplatňuje víc než konflikty široká pásma vyprávění a meditací. Hudebně
dramatická Wagnerova tendence vybavuje děj především množstvím hudebních motivů, vztahujících se vždy k témuž předmětu děje nebo osobě, z nichž se dramatická charakteristika stupňuje až k vrcholnému účinku.Árie a uzavřená čísla v díle vůbec nejsou. Jen se sem tam mihne píseň, například Siegfriedův zpěv, když si ková meč. Velký patos a soustředěnost Wagnerovy hudby tvoří mohutná stupňování a hudba sama posiluje účinnost dramatu k nejvyšším dojmům.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.