Lohengrin
Romantická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Richard Wagner
Libreto:    Richard Wagner
Premiéra 28.8.1850 ve Výmaru
 

1. dějství: Král německé říše Jindřich Ptáčník přichází na své výpravě proti Uhrům do Brabantu, aby vyzval jeho lid k pomoci. Nachází však zem v rozkladu vinou sváru mezi Telramundem, hrabětem brabantským a Elsou, dcerou zemřelého vládce. Telramund, ponoukán Ortrudou, obviňuje Elsu, že zavraždila svého bratra, nedospělého Gottfrieda. Vyšla s ním kdysi do háje a vrátila se sama, nedovedouc vysvětlit Gottfriedovo zmizení. Odmítla i ruku Telramunda, který se pak navzdor oženil s Ortrudou. V tom je hlavní důvod nenávisti Telramunda a Ortrudy k Else. Král Jindřich se ujímá vedení pře. Elsa vypovídá, že tehdy v lese upadla ve spánek, v němž se ji zjevil krásný rytíř, slibující jít v boj za její čest. Král Jindřich stanoví, aby rozhodl boží soud. Telramund bude hájit svou žalobu. Rytíř, kterého si Elsa vyvolí, rozhodně její při. Elsa vyzývá tajemného rytíře svého snu. Ve vlnách řeky zjevuje se loďka tažena labutí a na ní krásný rytíř. Klade Else jedinou podmínku: nikdy se ho nesmí zeptat kdo je. Pak se dá v zápas s Telramundem a porazí ho. Elsa padá Lohengrinovi radostně do náruče.

2. dějství: Na schodišti antverpského chrámu dva psanci Telramund a Ortruda se domlouvají, jak se Else a Lohengrinovi pomstít za to, že se jejich úklady o vládu nezdařily. Ortruda, poradivši se s tajnými kouzly přikazuje Telramundovi, aby obvinil Lohengrina, že ne rozhodnutím božím, ale zlým kouzlem ho přemohl. Pak se Elsa jistě přes svůj slib dotáže rytíře na jeho jméno, stav i rod a Lohengrinova moc bude zlomená. Svůj úmysl ihned provádějí. Elsa sice uvěří předstíravé lítosti o lásce Ortrudy a dokonce slibuje, že se přimluví, aby Telramundovi bylo odpuštěno, avšak se nedá strhnout k nedůvěře k Lohengrinovi. Ani když ji k tomu chce veřejnou žalobou Lohengrina před králem Jindřichem a jeho dvořanstvem vyprovokovat Telramund, neotáže se Lohengrina kdo jest, neboť její láska vítězí nad pochybností.

3. dějství : Po slavném svatebním obřadu Elsa osamí s Lohengrinem. Dlouho váhá, ale konečně její zvědavost přemůže její důvěru. Chce znát jeho jméno, chce vědět odkud přišel. Lohengrin dlouho, se stále rostoucí úzkostí rozmlouvá jí její otázky. Elsa však trvá na svém. V okamžiku, kdy se zeptá naposled, ukazuje se zlý důsledek její nedůvěry. Do síně vtrhne Telramund se čtyřmi spiklenci a udeří na Lohengrina, jenž však v souboji Telramunda probodne a káže, aby mrtvola byla odnesena před králův soud. Tam také odpoví na Elsinu otázku! Do králova tábora na břehu Seldy přinášejí mrtvolu Telramundovu, přichází i Elsa a Lohengrin, který odmítá vést brabantské voje proti nepříteli, jak slíbil k vůli smutku, a líčí, jak došlo k smrti Telramundově a prohlašuje, že Elsa zrušila svůj slib, dala se svést nepřáteli k nedůvěře a položila mu osudnou otázku. Odpovídá jí, jak je povinen, zde přede všemi. Je dobrého rodu, přišel z Montsalvatu, kde v chrámu je skryt tajemný Grál s krví Kristovou. Je jedním z jeho rytířů, kteří jsou vysílání chránit ty, jímž se děje bezpráví, kteří však musejí odejít ihned, jakmile jsou známí. Již se blíží Lohengrinova labuť a tu prozrazuje Ortruda, že do této labutě kdysi zaklela Gottfrieda, bratra Elsina. Lohengrin by byl kouzlo zrušil, ale vinou Elsy potrvá navěky. Na prosbu Lohengrinovu k bohu se však stane jinak: kouzlo zmizí, labuť se promění v Gottfrieda, nového vládce Brabantu a zatím co Elsa žalem umírá, vstupuje Lohengrin na loďku, nyní taženou holubicí a mizí v dálce.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.