Salomé
Dramatická opera o 1 dějství
Skladatel: Richard Strauss (1864 – 1949 Mnichov)
Libreto:    Oskar Wilde
Premiéra: 19.12.1905 Drážďany
 

Obsah:

Na terase Herodova paláce Naraboth, jeden ze strážných tetralchových vojínů, upřeně pozoruje Salomé, dceru Herodovy manželky Herodiady. Salomé je krásná, ale podivná. Nic se jí nedotýká, ani stálé hádky židů s Nazaretskými o víru, ani chtivé pohledy jejího nevlastního  otce, ani oddaná Narabothova láska. Jen hlas vycházející z hluboké kobky, kam dal Herodes uvěznit proroka Jochanaana, ji hluboce zasáhne. Kdo je ten, jenž se opovažuje hlasitým voláním obviňovat Heroda za jeho černé skutky i Herodiadu za její hříšný život? Jaký je to člověk, který při své bezmocnosti jen svým hlasem šíří kolem sebe hrůzu a strach? Posedlá vášnivou zvědavostí Salomé donutí Narabotha, aby z lásky k ní porušil přísný zákaz a vyvedl Jochanaana z podzemí. Uchvácená Salomé hledí na proroka, zahrnuje ho svou láskou, ale Jochanaan opakuje jen jediné: "Kaj se hříšnice, vyhledej Mesiáše!" Salomé nezadrží v její vášní ani to, že Naraboth při pohledu na její posedlost Jochanaanem, se usmrtí dýkou. Zůstává jako začarovaná, když Jochanaan opět klidně sestupuje do své kobky. Tu na terasu přichází Herodes s Herodiadou. Memůže se ani na chvíli obejít bez pohledu na Salomé a nedovolí ani své ženě, aby mu v tom překážela. Je zachvácen podivnými výčitkami, pronásledují ho Jochanaanovy kletby, kdežto Herodiadas zůstává stále ještě klidná, chladná ve své zlobě a špatnosti. Salomé je stále více lhostejná ke všemu, co se děje kolem ní, žije sama v sobě, ovládaná pouze vášní k Jochanaanovi. Proto jediné, co ji pohne, aby vyhověla Herodovi a zatančila mu tanec sedmi závojů, je slib, že za odměnu jí splní každé její přání. Salomé dotančí a to, čeho si žádá, je Jochanaanova hlava na stříbrné míse. Herodes se zděsí, nabízí jí vše, co má z bohatství a skvostů, ale když Salomé trvá na svém, plní její přání. Podivná vášeň, s níž Salomé líbá mrtvá Jochanaanova ústa, zděsí i Heroda. "Zabijte tu ženu!" zvolá a jeho vojáci Salomé pohřbí pod svými štíty.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.