Elektra
Tragická opera o 1 dějství
Skladatel: Richard Strauss
Libreto:    Hugo v. Hofmannstahl
Premiéra:  25.1.1909 Drážďany
 

Obsah: Na dvoře královského paláce v Mykénách si služky vypravují o Elektře, dceři královny Klytaimnestry. Zdá se jim, že je šílená. Elektra se skutečně tak chová, ale důvodem je jen nenaplněná pomsta na vrazích jejího otce, krále Agamemnona. Byli jimi jeho vlastní žena Klytaimnestra, matka
Elektry a její nynější manžel Aighistos. Elektra teskní zejména proto, že její bratr Orestes, který má pomstít tento hrůzný čin, náhle zmizel. Elektra, vždy toužící jen po klidném rodinném štěstí, se obává dnů příštích. Královna teď pronásledovaná Elektřinou nenávistí, špatným svědomím a hrůznými sny o vlastním skonu proto s ulehčením přijímá zprávu, že obávaný Orestes v cizí zemi mezitím zemřel. Zoufalá Elektra se k činu nyní odhodlává sama. Ale v okamžiku, kdy vykopává sekeru, kterou byl její otec zabit a kterou uschovala pro bratrovu pomstu, se Orestes náhle objevuje. Úmyslně dal rozhlásit  zprávu o své smrti, aby vrahy oklamal. Nyní bere spravedlnost do svých rukou. Otcovu smrt splácí smrtí matky a jejího spoluviníka. Elektra, tak dlouho čekající na potrestání viníků, rovněž umírá.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.