Ariadna na Naxu
Komická opera o 1 dějství a předehře
Skladatel: Richard Strauss
Libreto:    Hugo v. Hofmannstahl
Premiéra: 25.12.1912 Stuttgart
 

Obsah: Zbohatlík pan Jourdain touží vypadat a žít jako šlechtic. Jeho bohatství mu získává řadu šlechticů, příživníků, kteří z něho zcela nešlechetně tyjí. Aby si získal jejich obdiv, uspořádá ve svém domě divadelní představení o dvou částech. První má být "opera seria", vznešená historie o "Ariadně na Naxu" od mladého skladatele, druhou fraška "Nevěrná Zerbinetta a její milovníci".

V poslední chvíli před představením si najednou pan Jourdain usmyslí, který v umění vidí jen služku pro ukrácení volné chvíle, že "Ariadna" by byla příliš únavná, a nařídí, aby se obě hry hrály současně. Ubohý skladatel, který od představení očekává, že zde konečně prokáže své umění, je bohužel na panu Jourdainovi závislý, proto musí bezohledně škrtat ve své partituře a herci komedie se rozhodnou improvizovat, jak je napadne.

Pak se začne hrát. Ariadna, opuštěná svým milencem Thessem, na pustém ostrově lká nad svou marnou láskou. Jen Najáda, Dryáda a Ozvěna provázejí její pláč svým soucitem. Ariadna ani nevnímá, že komedianti se snaží ji utěšit poukazováním na starou nestálost lásky. Ariadnu zaženou svým veselím do její jeskyně a sami provozují svou hru.

Čtyři milenci se nabízejí hezké Zerbinettě. Nejdříve koketuje se všemi, ale nakonec si vyvolí harlekýna. Pro Ariadnu se blíží spása s příjezdem boha Bakcha, kterého však ona považuje za boha Herma, jenž ji má podle jejího přání odvést k bohům podzemí. Bakchus, který přichází od kouzelnice Kirké, je okouzlen Ariadninou krásou. Zapomíná na Kirké, kdežto Ariadna má stále ještě ve svém srdci svého Thesea, a chce proto zemřít. Důvěrně se oddává oběti boha, ne však pro smrt, nýbrž pro věčný život na rajských luzích.

Zerbinetta a ostatní komedianti vesele oslavují vítězství lásky a pan Jourdain trpce procitá ze svého šlechtického snu. Jeho hosté zatím z jeho domu zmizeli. A přece ani teď není vyléčen ze své malicherné touhy být jako oni.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.