Žebrácká opera
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: J. Ch. Pepusch (1667 – 1752 Berlín)
Libreto:    J. Gay
Premiéra: 28. 1. 1728 Londýn
 

Prolog:  Žebrák se představuje jako autor opery a prosí publikum, aby mu prominulo, že není tak přirozená jako ty moderní.

1. dějství:  Pan Peachum se doma od Filche dovídá, že někteří členové z jeho bandy sedí ve vězení Newgate. Doufá, že se mu je brzy podaří dostat na svobodu díky dobrým vztahům s přítelem Lockitem, ředitelem věznice. Jeho žena jej vzápětí spravuje o tom, že se jejich dcera Polly spustila s lupičem Macheathem. Zuřící Peachum za ní spěchá. Filch mezitím oznamuje pobouřené matce, že se Polly už za Macheatha provdala. Peachum se vrací s Polly a ta se rodičům přiznává, že si Macheatha vzala z lásky. Z této nečekané situace Peachum vidí dobré východisko. Macheatha udají, bude odsouzen k smrti a Polly po něm jako vdova bude dědit. Protesty Polly rodiče nerespektují. Když do domu přichází Macheath, Polly ho před nimi  varuje a přísahá mu stálou věrnost. Macheath se raději ztratí. Setkají se, až  se situace trochu uklidní.

2. dějství:  V krčmě poblíž Newgate se scházejí Macheathovi přátelé. Matt dostává za úkol, aby Peachumovi vysvětlil, že se Macheath s bandou rozešel. Ostatní se pak vydají přepadnout dostavník. Macheath čeká na několik nevěstek, které si pozval do krčmy. Ty však Peachum podplatil. Jenny pak náčelníka lupičů políbí, a prozradí ho tak policajtům, kteří čekají přede dveřmi. Macheath je odveden. Ve věznici Newgate ho Lockit přivazuje k řetězu. Osamocený vězeň přemýšlí o svém osudu. Když se dcera ředitele věznice Lucy dozví, že je Macheath ve vězení, navštíví ho a hořce mu vyčítá, že se oženil s Polly, zatímco ona s ním čeká dítě. Macheath sice nezapírá, že s Polly něco měl, avšak tvrdí, že o manželství nemůže být ani řeči a že je ochoten se s ní oženit, když mu pomůže na svobodu. Avšak také Polly navštíví Macheatha ve vězení a mezi oběma ženami dojde k prudké roztržce, která končí až poté, kdy si Polly odvádí její otec.

3. dějství:  Lucy otci přiznává, že Macheathovi pomohla k útěku. Lockit se domnívá, že za tím vězí jeho přítel Peachum a ihned se k němu vydá. Macheath se opět setkává se svými kumpány v herně a chystá s nimi plán na nový lup. V Peachumově skladišti kradeného zboží se Peachum a Lockit  dohodnou, že každá dcera dostane po Macheathovi půlku dědictví. Objevuje se tu paní Diana Trapesová. Chce koupit šaty pro své dámy. Oběma přátelům sděluje, že jistý kapitán Macheath se právě baví v jejím nevěstinci. Na tuto zprávu oba čekali. Paní Trapesová dostává šaty dokonce darem jako výraz díků. Lucy pozve Polly k sobě do věznice Newgate, protože chce svoji sokyni otrávit ginem, ale Polly nápoj odmítne. Když Lockit s Peachumem Macheatha uvrhnou znovu do vězení, zděšená Polly skleničku s ginem upustí na zem.Také Lucy myslí už jen na Macheatha. Obě dívky prosí za něj  své otce o milost, ale ti se nenechají obměkčit. Macheath je odveden k soudu a odsouzen k smrti. V cele Macheath lituje své milenky, které tu musí zanechat. Když se s ním Polly, Lucy a další čtyři ženy, které se prohlašují za jeho manželky a přicházejí i se svými dětmi, nechtějí rozloučit, Macheath si přeje rychlé vykonání rozsudku. Zatímco ho odvádějí na šibenici, žebrák uvažuje, že tak tragicky by přece jenom opera končit neměla. Proto přikáže popravu zrušit. V harému ve společnosti svých milenek se objevuje Macheath v podobě Turka. Miluje sice všechny své ženy, ale vybere si jen jednu, Polly. Všichni se rozpomínají na poučení: "Komu se dnes smějí, zítra bude šťastný."
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.