Triumfy
Divadelní triptych
Skladatel: C.Orff
Premiéra: 13.2.1953 Mnichov
 

Ve svém divadelním triptychu soustředil Orff pod názvem Triumfy tři díla, z nichž žádné nemá vlastní samostatný děj. Z valné části jsou složena na latinské, ale i starořecké, středoněmecké a starofrancouzské texty. Všechny v trojí podobě oslavují lásku.Tato tři díla spojuje znovuoživení scénické jednoty umění, známé z renesence.Triumfy se nazývaly v renesanci průvody masek, při nichž se v podobě masek perzonifikovaly základní pojmy jako Láska, Nenávist, Život, Smrt, Ctnost, Neřest, Pravda, Lež a pod. Z nich se vyvinuly rappresentationy (Monteverdi), které byly předchůdci opery v užším smyslu. Orff sám říká, že dílo je třeba vidět italskými brýlemi 16. století. Werner Thomas charakterizoval hudbu, která se spolupodílí na celkovém scénickém zážitku. Orffova hudba je negativem řeči, není její duplikát (R.Wagner).
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.