Písně z Benediktbeurenského rukopisu
Světské písně
Skladatel: C. Orff
Libreto:    C. Orff dle neznámého autora z r. 1300
Premiéra: 8.6.1937 Frankfurt nad Mohučí
 

Fortuna vládne světu:  Sbor vzývá bohyni osudu Fortunu, která se otáčí kolem Štěstěny a neúprostně a nevypočitatelně rozhoduje o životě každého.

Jaro - Na palouku:  Opěvuje se probuzení přírody, jaro, které vlévá nový život nejen stromům a květinám, ale i lidem. Dívky touží po chlapcích, krášlí se pro ně a volají: "Přijď, můj milý, přijď ke mně!"

V hospodě:  Pijáci se sešli v hospodě a holdují tělesným požitkům, jak doznává jeden z nich rozhořčeně: "Pro duši jsem mrtev již, zato tělu sloužím." Žrouti se radují z pečené labutě, tu ale její přismahlé tělo netěší. Jeden z opilců se považuje za opata světského kláštera v Kukačkově a líčí, jak vesele to tam chodí, hraje se tam v kostky a nezřízeně pije. V dobré náladě všichni popíjejí bez ohledu na to, že "celý svět nás haní a nám ke štěstí dojít brání".

Království lásky - Blanziflor a Helena:  Touhu chlapců a dívek může ukojit jen láska a "když hoch s dívkou meškají v komůrce své potají, ach, jak šťastný je ten pár!", teprve pak jsou stejně jako Blanziflor a Helena dětmi bohyně Venuše, vznešené bohyně lásky.

Fortuna vládne světu:  Opakování úvodního sboru připomíná, že ani láska netrvá věčně, neboť, "osude, ty marný, prokletý, s kolem svým se stočíš naráz".
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.