Catullovy písně
3 scénické hry
Skladatel: C. Orff
Libreto:    G. V. Catullus, římský lyrik
Premiéra:  6. 11. 1943 Lipsko
 

1. dějství:  Catullus se opírá o sloup a ptá se, proč současně nenávidí a proč miluje. Přichází Lesbie a Catullus ihned propadne jejímu kouzlu. Je přesvědčen, že tato láska potrvá věčně. Šťastně usíná Lesbii na klíně. Přicházejí milenci a Lesbie opouští dřímajícího Catulla a v krčmě před všemi muži tančí. Catullus se probouzí. Zoufale žaluje příteli Caelovi, že Lesbie, kterou tak miloval a která mu slíbila, že pouze on bude jejím mužem, nyní žije ve vykřičených uličkách. Ujišťovala ho o své lásce, ale co žena milujícímu muži řekne, jako bys do větru křik. Starci tleskají - bravo, výborně!

2. dějství:  V noci Catullus spí před Lesbiiným domem. Zdá se mu, že u ní leží. Když se vytrhne ze spánku, pozná, že u Lesbie spí Caelus. Ani věrné přátelství neexistuje. Starci opět tleskají - bravo, výborně!

3. dějství:  Catullus se opět opírá o sloup a neví, proč nenávidí a proč miluje. U okna spatří héteru Ipsitilu. Rychle k ní vzplane a píše dopis, ve kterém ji prosí o hodinku lásky za poledne. Místo ní však přijde Ammiana, vyhořelá hétera. Vrhá se ke Catullovi a požaduje deset tisíc sesterciů. Ten ji odežene a hledá mezi procházejícími se záletníky a héterami Lesbii, která přichází s Caleusem a s výkřikem poznává Catulla. Ten ji však raní slovy, že jeho srdce se od ní odvrátilo a ona je tím vina. Už nikdy si jí nemůže vážit a milovat ji. Zoufalá Lesbie prchá do svého domu.

Mládenci a jejich dívky, kteří se už nějaký čas nestarají o hru, ale s čím dál větší intenzitou o sebe samé, propadají orgiastické vášni: "Věčně, věčně, věčně, navěky jsem tvůj!" Starci rezignují.


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.