Veselé ženy windsorské
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Otto Nicolai (1810 – 1849 Koenigsburg)
Libreto:    Jacob Hoffmeister
Premiéra:  9. 3. 1849 Berlín
 

1. dějství: "Je to ale nestydatost! " zvolají dvě hezké, mladé ženy na windsorské ulici, když se domluví, že jim oběma tlustý žvanil, břichopásek a tlučhuba sir John Falstaff poslal stejný milostný lístek. Rozhodnou se, že si z něho udělají notný žert. Hned nato se objevují manželé obou paniček, žárlivý pan Ford a vypočítavý pan Page, který tu smlouvá svatbu své dcery Anny rozhodováním mezi třemi jejími nápadníky. Patří k nim úlisný pan Simpl, kterému slíbil Anninu ruku , francouzský lékař Cajus, jemu dává přednost jeho žena a mladý pan Fenton, který se líbí Anně, ačkoli je proti dvěma prvním chudý. V domě Fordových se obě ženy domlouvají, jak potrestat sira Falstaffa a současně jak ze žárlivosti vyléčit pana Forda. Posílají siru Falstaffovi pozvání k návštěvě paní Fordové a současně panu Fordovi oznámení, že v tutéž dobu nalezne u své ženy milence. Sotva paní Pageová vzdálí, vejde sir Falstaff. Nemá však ani čas vyznat paní Fordové lásku, když paní Pageová vtrhne dovnitř s křikem, že se sem řítí rozzuřený, žárlivý manžel. Poděšený sir Falstaff  ještě rád podle příkazu žen vleze do ohromného koše se špinavým prádlem, v němž ho sluhové panu Fordovi před nosem vynesou z domu a vhodí do Temže. Pan Ford, který všude marně hledá milence své ženy, sklidí jen smích ženy a sousedů.

2. dějství:  V hospodě sir Falstaff zapíjí zlé vykoupání v řece. Sotva však dostane nové pozvání na schůzku, má znovu chuť na dobrodružství. Pyšně se svým úspěchem vychloubá panu Fordovi, který sem za ním přišel pod cizím jménem. Pod záminkou, že se rovněž, ale marně uchází o přízeň paní Fordové, vyláká ze sira Falstaffa místo i hodinu schůzky. Mezitím se Anna v sadu Fentonovi vyzpovídá ze své lásky i z nechuti k nápadníkům, které jí rodiče předhazují. Do Fordova domu opět vchází sir Falstaff. A zase vbíhá paní Pageová se zprávou, že se pan Ford dozvěděl o historii s košem i o přítomnosti sira Johna ve svém domě a že se sem divoce žene. Siru Falstaffovi nezbývá nic jiného než utéci tentokráte v obleku staré dohazovačky, které pan Ford zakázal vstup do domu a  teď ji nechává odtud vymrskat. A zase nadarmo hledá nápadníka.

3. dějství:  V domě u Fordů obě paničky konečně svým mužům prozradí, jak a proč vše nastrojily. Domlouvají ještě další žert. Zvou sira Falstaffa o půlnoci do windsorského háje na dostaveníčko a nařídí mu, aby přišel převlečen za přízrak divokého parohatého lovce, který prý se tu o půlnoci zjevuje. Nepřicházejí však na dostaveníčko samy, ale se všemi občany Windsoru, aby byl sir John důkladně zesměšněn. Přitom však pan Page a jeho žena sledují ještě jeden cíl. V nedaleké kapli chtějí při tom všem zmatku nechat oddat Annu, ale každý se svým oblíbencem. Jenže Anna si domluvila tajný sňatek s Fentonem. Za krásné noci ve windsorském háji je živo. Sbor víl, skřítků a všech možných maškar čeká na lovce, sira Falstaffa. Ten se dostává mezi obě ženy, je všemožně týrán a nakonec i ztlučen, aby si odvykl svádět vdané ženy. Mezitím se Anně podaří napálit doktora Caja i druhého nápadníka a nechává se oddat s Fentonem. Rodičům pak nezbývá než tuto skutečnost vzít na vědomí. Veselím všech komedie končí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.