Únos ze Serailu
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto:    G Stephanie
Premiéra: 16. 6. 1772 ve Vídni
 

1. dějství: Belmonte se marně snaží dostat se do paláce paši Selima. Jen se zbytečně pohádá s Osminem. Ten má totiž na všechny bezvěrce spadeno zvlášť proto, že jeho přítel Pedrillo se mu všude plete do cesty a maří jeho námluvy s Katkou. Jen na chvíli se Belmontovi podaří s Pedrillem promluvit a ujistit se, že Konstance stále odolává Selimově lásce. S Pedrillem mají vymyšlený plán, jak se dostat na loď kotvící v nedalekém přístavu. Belmonte má podle Pedrillova návrhu nejdříve vstoupit do Selimových služeb jako stavitel. Konstance odmítá lásku paši, ač je to muž kupodivu šlechetný, který ji chce získat něhou, ne násilím. Pak se pašovi představuje Belmonte, je přijat do jeho služeb, a přes Osminův odpor se tak dostává do paláce.

2. dějství: Ani Osmin nemá u Katky větší štěstí než jeho pán u Konstance. Katka se mu jen vysmívá a hlavně se od Konstance liší důvěrou ve vysvobození. Však se také od Pedrilla dovídá o Belmontově příchodu i o plánu na útěk. O půlnoci se z paláce mají dostat pomocí žebříku. Belmonte odvede Konstance a Pedrillo Katku, ale napřed musí opít Osmina. To se také podaří a oba páry milenců se už těší na svobodu.

3. dějství: Je noc. Ze svobody se ale milenci neradují dlouho. Nejdříve Osmin dopadne Pedrilla s Katkou, záhy je chycen také druhý pár a Osmin se zlomyslně raduje, že paša všechny čtyři prokleté cizince odsoudí k smrti. Ten se také přes prosby Konstance rozhodne k tomu, že oba muže dá mučit nejen proto, že zneužili jeho důvěru, nýbrž i proto, že Belmonte je synem jeho úhlavního nepřítele. Ale jaká by to byla veselohra, aby se všechno neobrátilo k dobrému. V pašovi se najednou probudí vznešené city. Nechce oplácet zlo zlem, ale usoudí, že koho nemůže získat dobrodiním, toho ať má raději s krku. Dává všem svobodu, čímž si alespoň vyslouží finálový chvalozpěv obou párů i všech jeho sluhů.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.