Titus
Slavnostni opera o 2 dějstvich
Skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto:    F. Mazzola dle Metastasia
Premiéra:  6. 9. 1791 v Praze

Prolog: Titus je poslední Mozartovo dramatické dílo, složené na počest korunovace českého krále Leopolda II. Skladatel za tři měsíce po premiéře umírá. Dílo vzniklo na objednávku pražských stavů. Titus je dílo, které svou vnější dramatickou formou nezískalo pozornost své doby, ale jeho hudební náplň ukazuje genialitu svého tvůrce i sílu jeho osobnosti, která uměla jít proti starému světu, i když byla nucena mluvit jeho řečí.

Obsah: Ctižádostivá Vitellia, dcera bývalého římského císaře, si umínila  zmocnit se trůnu prostřednictvím sňatku s novým císařem Titem. Ten ji však  odmítá pro lásku k jiné ženě. Vitellia se chce proto Titovi pomstít a využívá lásky mladého Sexta. Přinutí ho, aby zosnoval spiknutí a Tita zavraždil. Sextus se však dovídá, že Titus zapudil svou milenku a zvolil si za choť jeho sestru Servilii. Sextus se tak dostává do dalšího rozporu, neboť ví o vzájemné lásce své sestry a svého přítele Annia. Vitellia, která doufá, že po zapuzení milenky se Titus obrátí k ní, je znovu zklamaná, a nutí Sexta, aby neváhal zapálit Řím a ve zmatku Tita zabil. Zoufalá Servilla se však Titovi svěří se svou láskou k Anniovi a on milostivě uznává její právo na štěstí, vzdává se jí a rozhodne se vzít si za manželku přece jen Vitellii. Je však již pozdě. Řím už vzplanul. Sextus, domnívaje se podle pláště, že je to Titus, zavraždí svého přítele Lentulla. Císař není ani teď nemilosrdný. Odsoudí sice Sexta jako vůdce spiklenců k smrti, ale když se od kající Vitellie dozví, že ona byla vším vinna, usoudí, že jen láska ji nutila k takovým úkladům a všem odpustí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.