Kouzelná flétna
Opera o 2 dějstvích
Skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto:    Emanuel Shikanedr
Premiéra:  30. 9. 1791 ve Vídni
 

1. dějství:

Ve skalnaté, opuštěné krajině je princ Tamino pronásledován ohromným hadem. Vysvobodí ho tři dívky z Královny noci ve chvíli, kdy je na konci svých sil. Všem třem se jinoch zalíbí. Odejdou, ale každá má v úmyslu se k němu zase vrátit.

Tamino se vzpamatuje a setká se s veselým ptáčníkem Papagenem. I on je ve službách Královny noci. Tamino se ho ptá, zda to byl on, kdo zabil hada. Papageno se k hrdinskému činu lživě hlásí. Je však hned potrestán. Tři dívky mu zavěsí na ústa zámek a Taminovi věnují obraz krásné dívky.

Je to obraz Paminy, dcery Královny noci, uloupené zlým běsem. Tamino rád slíbí Královně noci, že Paminu vysvobodí. Dívky pak sejmou Papagenovi zámek z úst. Taminovi pak dají kouzelnou flétnu a Papagenovi kouzelnou zvonkovou hru. Zvuk obou nástrojů je má chránit před nebezpečím. Papageno se stává Taminovým sluhou a tři géniové jejich vůdci.

V Sarastrově paláci otrok Monostatos s Paminou zachází zle. Nejdříve se pokouší získat její lásku, ale zavčas se objeví Papageno, který Pamině vypráví o Taminovi a vyzývá ji k útěku. Tři géniové Tamina přivádějí před tři chrámy: chrám Moudrosti, Rozumu a Přírody. Tajemné hlasy mu brání vstoupit do chrámu Rozumu a Přírody.

Když klepe na prostřední bránu, objeví se Sarastrův kněz.Vyjeví Taminovi pravdu. Sarastro není běs, nýbrž mudřec, velekněz chrámu Moudrosti, do něhož smí vejít jenom ten, kdo obstojí ve zkouškách mravní síly a ušlechtilosti.

Zvukem kouzelné flétny se pak Tamino dorozumí s Papagenem a Paminou, kterým však Monostatos brání vstoupit. Teprve zvuk Papagenovy zvonkové hry pomůže. Monostatos a jeho pomahači mizí.

Přichází slavnostní průvod se Sarastrem v čele. Pamina se mu přiznává se svým úmyslem uprchnout z jeho moci, protože ji ohrožoval Monostatos. Sarastro jí odpouští a vysvětlí jí důvod, proč ji unesl z moci její matky, Královny noci. Je to žena zbloudilá, která nedovede střežit ráj ctnosti. Pak Monostatos přivádí Tamina a domnívá se, že se mu za to dostane pochvaly. Sarastros jej však místo odměny odsoudí ke stu ran. Blahovolně pak přihlíží objetí Tamina a Paminy a káže, aby oba byli odvedeni do síně očisty.

2. dějství:

V palmovém háji kněží posuzují Taminovy vlastnosti, je-li hoden poznání pravdy. Sarastro mu přiznává mravnost, mlčenlivost a soucitné srdce. Prosí bohy, aby Tamina i Papagena posilovali při zkouškách ctnosti.

Ty začínají v chrámové předsíni za rachotu hromu, kde se Tamino s Papagenem dovídají, že budou podrobeni zkoušce mlčenlivosti. Líčením strastí, jež je čekají v chrámu, se snaží tři dívky přimět Tamina k řeči, on však odolá a oba jsou odvedeni k další zkoušce.

V líbezném loubí spí Pamina. Monostatos ji zase ohrožuje, je však zahnán Královnou noci, jež se před Paminou objevuje a chce ji přimět, aby jí zavražděním Sarastra dopomohla ke slunečnímu kouzlu. Pamina ale váhá. Nedovede vraždit ani k vůli své matce.

Monostatos však slyší královnina slova. Výhrůžkami nutí Paminu k lásce, a když ta stále odmítá, s dýkou se na ni vrhá. Sarastro jej zadrží, ale netrestá ho, ani Královnu noci, ač její úmysly zná. V chrámu Moudrosti vládne jen láska, nikoliv msta.

Tamino a Papageno pokračují ve zkoušce mlčenlivosti. Jsou trápeni žízní, ale odmítají pít. Tři pacholata jim vracejí kouzelné nástroje a přinášejí občerstvení. Papageno podlehne jídlu a pití, je mu však odpuštěno, není odsouzen, ale rajskou slast zasvěcených duchů nikdy nepozná. Tamino všemu odolá a odchází na další zkoušku.

V sadě mezitím tři pacholata těší Paminu, jež ze zoufalství nad Taminovým odchodem skoro ztrácí rozum a odvádějí ji tam, kde ho může spatřit. Ve skalnaté krajině stojí dvě hory. Jedna chrlí oheň, z druhé se řítí vodopád. Do skal vedou železné dveře, uprostřed hor se tyčí pyramida, z níž se ozývá Paminin hlas. Milenci se setkávají a v objetí, chráněni zvukem flétny, se vydávají na poslední zkoušku ohněm a vodou. Docházejí k bráně chrámu Moudrosti a vstupují, slavnostně vítáni.

Ale v sadě zase teskní Papageno. Konečně se mu dostává svolení, aby se směl radovat ze života po boku Papageny, která se mu zjevila jako stará babice, ale teď je proměněna v pěkné děvče.

Ještě poslední úklad hrozí Taminovi a Pamině. Přivolaná Monostatem se svými dívkami přichází Královna noci. Marně se pokouší násilím vniknout do chrámu Moudrosti. Uvnitř po boku Sarastra se objevují Tamino s Paminou v kněžském rouše, obklopeni kněžími a génii. Škůdci mizí v podsvětí, síla, krása a moudrost vítězí!
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.