Idomeneus
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto:    Giambattista Varesco
Premiéra:  29.1.1781 v Mnichově

1. dějství: V krétském Idomeneově paláci naříká Ilia, dcera trojského krále Priama, nad svým zajetím i nad svou láskou k Idomeneovu synu Idamantovi. Obává se nenávisti Elektry, argejské princezny, která Idamanta rovněž miluje. Idamantes z lásky k Ilii dává v nepřítomnosti svého otce svobodu všem trojským zajatcům a to právě ve chvíli, kdy se dovídá, že jeho otec při návratu z Tróje na moři zahynul. Tato zpráva zvláště těžce zasáhne Elektru, protože ví, že Idamantes bude nyní moci volně rozhodovat o svém životě a že si jistě za družku zvolí Ilii. Idomeneus však nezahynul. Když byl jeho koráb zmítán bouří, zaslíbil bohu moře Neptunovi život toho, koho jako prvního potká na břehu. Je to právě Idamantes. Idomeneus se snaží oklamat Neptuna tím, že svého syna od sebe zahání.

2. dějství: Na Abrakovu radu chce Idomeneus zachránit svého syna tak, že jej posílá do dalekého Arga, aby se tam po boku Elektry ujal trůnu. Ta nadšeně vítá toto rozhodnutí a Idamantes, poslušen otcova rozkazu, se s ní chystá odplout. Neptun ale není spokojen, že se Idomeneus chce takto vyhnout splnění svého slibu a divokou bouří zabrání Idamantově lodi v odjezdu. Z moře posílá příšerného netvora, který hubí všechno živé. Kréťané tuší, že se proti Neptunovi kdosi provinil.

3. dějství: Idamantes, nešťasten, že jej chce otec odvrátit od Ilie, se rozhodne  raději zemřít. Po rozloučení s Ilií se chystá k boji s mořským netvorem. Lid mezitím žádá krále, ať prozradí, jaká oběť může usmířit Neptuna, aby zavolal zpět svého netvora. Idomeneus, pln hrůzy, označuje sebe za viníka a Idamanta za oběť. Před Neptunovým chrámem kněží připravují Neptunovi oběť. Tu přichází jásající lid s Idamantem, kterému se podařilo netvora zabít. Idomeneus se znovu zděsí, že zabití Neptunova posla ještě více boha rozhněvá a pln bolesti Idamantovi oznamuje, že musí vlastní rukou Neptunovi obětovat jeho život. Idamantes je však smířen se svým osudem, protože ví, že se pak do jeho vlasti zase vrátí štěstí. Tu Ilia místo Idamantova života nabízí svůj. Spor milenců, kdo má zemřít pro blaho všech, ukončí hluboký hlas z podzemí, který oznamuje Neptunovu vůli: "Protože láska přemohla zlobu, nechť se Idomeneus vzdá trůnu ve prospěch Idamanta s chotí Ilií". Elektra plna zášti proklíná svůj osud, ale všichni ostatní jásají, radují se ze štěstí Idamanta a Ilie.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.