Figarova svatba
Komická opera o 4 dějstvích
Skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto:    Lorenzo da Ponte
Premiéra: 1.5.1786 ve Vídni
 

1. dějství: Figaro, jehož hrabě Almaviva učinil svým komorníkem za to, že mu kdysi dopomohl k sňatku s Rosinou, se chystá ke svatbě s komornou Zuzankou, která mu líčí, jak jí hrabě nadbíhá. Figaro se rozčílí, ale také kolem něho se spřádají sítě. To Marcelina by ho ráda donutila k sňatku, jak jí ho kdysi nerozvážně slíbil odplatou za půjčku peněz. Navádí ji k tomu její pán, který se tak chce Figarovi pomstít za to, že ho připravil o bohatou nevěstu Rosinu. Páže Cherubín, chlapec sotva dospělý, plane pro každou hezkou ženu a teď se mu nejvíc líbí sama hraběnka. Jenže hrabě to ví, a proto Cherubína posílá ze svého zámku pryč. Zuzanka se má za Cherubína u hraběnky přimluvit a ta zase u hraběte. Sotva Cherubín Zuzance vypoví svou prosbu, přichází hrabě a Cherubín se musí skrýt. Hrabě zve Zuzanku do zahrady na večerní dostaveníčko. Učitel hudby Basillio, intrikán, pomlouvá hraběti Cherubína, že se miluje jak s hraběnkou, tak se Zuzankou. To hraběte tak dopálí, že prohledá Zuzančin pokoj, najde Cherubína a nařídí mu, aby ihned odjel ke svému pluku. Zlost hraběte dovrší Figaro, který oznamuje svoji svatbu se Zuzankou.

2. dějství: Intriky pokračují. Figaro má v úmyslu lstí hraběte vrátit do hraběnčiny náruče, aby dosáhl svého povolení k svatbě. Proto po Basilliovi posílá hraběti lístek s udáním, že hraběnka má večer v parku s kýmsi dostaveníčko.  Současně vyzve Zuzanku, aby si s hrabětem smluvila na týž večer rovněž schůzku a přemluví Cherubína, který nadále v zámku tajně zůstává, aby v ženském převlečení šel na schůzku s hrabětem místo Zuzanky. Ve chvíli, kdy se Cherubín v hraběnčině pokoji převléká do ženských šatů, přichází hrabě, zneklidněný anonymním listem a domáhá se vstupu do pokoje, do kterého hraběnka Cherubína rychle zamkla. Zuřivý hrabě odkvapí pro páčidlo a odvleče hraběnku s sebou. Cherubín ze strachu vyskočí z okna a Zuzanka zaujme jeho místo. Když se žárlivý hrabě vrátí, najde v pokoji místo milence nevinně se tvářící Zuzanku. Hraběnka v úzkosti prozrazuje, že totiž v jejím pokoji byl cizí muž, ale nyní to pohotově popírá a hrabě zas neví, na čem je. Jeho rozpaků využije Figaro a vymáhá povolení k svatbě. Toho nedosáhne, neboť situace se opět nečekaně zamotává. Marcelina se totiž rozhodne stížností u hraběte donutit Figara, aby splnil své slovo a vzal si ji za ženu.

3. dějství: Hraběnka chce potrestat svého nevěrného manžela. Na její příkaz mu Zuzanka přislíbí na večer dostaveníčko. Když Marcelina na Figarovi opět vymáhá sňatek, vyjde najevo, že Figaro je ve skutečnosti dítětem, které bylo před lety uloupeno rodičům - Marcelině a Bartolovi. Rozhodne se i osud Cherubína. Toho si na hraběti vyprosí za manžela hezká zahradníkova dceruška. Jen Figaro zase zůstává bez nevěsty. Dokonce se ho zmocní žárlivost, když vypátrá, že Zuzanka má mít s hrabětem schůzku, protože netuší, že se tak děje na příkaz hraběnky.

4. dějství: Večer v parku ve tmě pobíhá několik postav. V jednom koutě číhá Figaro s Basilliem a Bartolem, které si pozval za svědky Zuzančiny nevěry, v druhém koutě Zuzanka s hraběnkou v šatech vzájemně vyměněných a s nimi Marcelina. Nejdříve vznikne zmatek kolem Cherubína, který místo své Barušky potká hraběnku, ale považuje ji za Zuzanku a loudí na ní hubičku. To dopálí hraběte, chce se dát do Cherubína, ale chytí Figara. Ten je rozhněván na svoji Zuzanku, že se má vlídně k hraběti. Chce se jí pomstít a začne svádět tu, kterou považuje za hraběnku. Pozná, že je to Zuzanka, ale aby ji vytrestal za domnělou nevěru, předstírá nevěru svou. Hned se ovšem oba domluví a svorně hrají před hrabětem komedii, jenž se třese zlostí, když slyší, jak údajně jeho žena naslouchá Figarovu milostnému vyznání. Rozzuřený hrabě se vrhá na Figara, a pak už se konečně vše vysvětlí. Hraběti, přistiženému vlastní ženou při úkladech o Zuzančinu ctnost, nezbývá nic jiného než dát souhlas ke svatbě Figara a Zuzanky a může být rád, že mu hraběnka jeho zálety odpouští.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.