Don Giovanni
Opera o 2 dějstvích
Skladatel: Wolfgang Amadeus Mozart
Libreto:    Lorenzo da Ponte
Premiéra: 29.10.1787 v Praze
 

1. dějství: Leporello, sluha dona Juana, netrpělivě čeká před komturovým domem na svého pána. Juan se tam vkradl, aby svedl komturovu dceru donu Annu, Ottaviovu nevěstu. Sotva si Leporello zanaříká na svou službu, vyrazí z domu don Juan, pronásledován Annou. Jí na pomoc přispěchá starý komtur. Don Juan ho v souboji usmrtí a sám uprchne. Zatím Anna přivolá pomoc a zapřísahá svého snoubence, aby vyhledal vraha a pomstil komturovu smrt. Na náměstí zahalená dáma hledá muže, jenž ji opustil. Don Juan se k ní  dvorně přitočí a nabízí jí svou pomoc. Ustrne ovšem, když pozná, že je to dona Elvíra, jeho žena. Nezbývá mu nic jiného než utéci, zatímco Leporello dokazuje výčtem hříchů svého pána, že takový zlotřilec není hoden její lásky. A už láska dvou mladých lidí láká dona Juana, aby se pokusil odloudit dívku jejímu milenci. Také když vidí Zerlinu a Masetta, pár mladých venkovanů chystajících se ke svatbě, hned lstivě posílá ženicha se svatebčany a Leporellem do hospody. Don Juan začne útočit na Zerlininu ctnost dokonce slibem manželství. Ale Elvíra překazí jeho úklady a zmámenou Zerlinu odvede. Don Ottavio a dona Anna žádají Juana o pomoc proti zlotřilci, který jim v noci unikl. A zase se objevuje dona Elvíra a varuje je před Juanem. Dona Anna poznává podle Juanova hlasu vraha svého otce a znovu zapřísahá svého snoubence, aby komtura pomstil. Don Juan zve svatebčany do svého domu a Leporellovi nařizuje, aby je při hostině opil.  Doufá, že se mu při tom podaří zmocnit se Zerliny. Ale Masetto mu v tom zabrání. Dona Elvíra s donou Annou a Ottaviem se pod ochranou masek vloudí do Juanova zámku na ples. Při tanci se Juanovi podaří Zerlinu odvléci do vedlejší místnosti. Odhalení se však blíží. Sotva zazní Zerlinino volání o pomoc, Masetto vylomí dveře a dona Elvíra, dona Anna a don Ottavio sejmou masky a don Juan s hrůzou vidí, že je usvědčen. Podaří se mu však s mečem v rukou uprchnout před pomstou.

2. dějství: Nezdar dona Juana nenapravil. Zapřádá nové dobrodružství s
3. komornou dony Elvíry. Aby ji snáze získal, Leporella donutí, aby si s ním vyměnil plášť a klobouk. Když se však na balkoně místo komorné objeví dona Elvíra, dojemně předstírá kajícnost  slibem věčné lásky dosáhne toho, že znovu odpouštějící oklamaná Elvíra vyjde z domu, ale je odvedena ne donem Juanem, nýbrž za něho převlečeným Leporellem. Juanovo zastaveníčko s komornou  je však zase přerušeno. To Masetto s několika venkovany hledá dona Juana, aby se mu pomstil. V šatu Leporella však dona Juana nepozná a ještě je od něho zbit. Leporello, stále považován za svého pána, přivádí Elvíru do kostelní chodby, kde ji chce nechat zmizet. Naráží však na Masetta se Zerlinou a hned se objevuje i dona Anna s Ottaviem. Elvíra je marně prosí o odpuštění pro svého manžela. Když však zjistí, že jejím průvodcem není don Juan, ale jeho sluha a že se stala znovu obětí Juanovy zlotřilosti, vzplane hněvem. Leporellovi se podaří naštěstí utéci a s donem Juanem se scházejí na hřbitově. Don Juan se svými kousky vychloubá právě před komturovou sochou a tu zasáhne nadpřirozená moc. Komturova socha obživne, Juana kárá a přijímá jeho zpupné pozvání k hostině. V saloně dony Anny Ottavio utěšuje svou nevěstu, že po potrestání dona Juana jim bude přát štěstí. V bohaté síni za příjemné hudby zasedá don Juan k večeři. Posměšně odmítne prosby a varování dony Elvíry, jenž se ho naposled snaží napravit. V tom zděšeně vidí přicházet komturovu sochu. Don Juan neztrácí odvahu a zve ji ke kvasu. Socha žádá Juanovu ruku ke slibu. Sotva však don Juan vloží svou pravici do její ruky, klesne v bolestech. Socha zmizí a don Juan se propadá do pekla. Dona Elvíra se rozhodne skončit svůj život v klášteře, ostatní se loučí slovy: “Jaký život, takový skon!”

*Název i jméno hlavní postavy je změněno z poitalštěného znění na původní jméno španělské.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.