Hans Heiling
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Heinrich Marschner (1795 – 1861 Německo)
Libreto:    E. Devrient
Premiéra: 1833 Berlín
 

1. dějství: Hans Heiling, učenec a alchymista, vstupuje jako král duchů na svět. Získává si slib Anny, že se stane jeho ženou. Anna však tuší, že její snoubenec není obyčejný člověk jako ona, děsí se jeho vědomostí i temné povahy a donutí ho, aby spálil své čarodějné knihy. Tím Heiling ztrácí svou moc nad podzemními duchy a kontakt s nimi, a je tak zcela pod vlivem své lásky k Anně. Daruje jí šperky a dá se dokonce přemluvit, aby s ní šel na venkovský ples. V hostinci si venkované vyprávějí, jak je Heiling zvláštní. I oni cítí cosi podivného v jeho bytosti. Veselá Anna se k němu skutečně nehodí, touží po tanci, lehkomyslně žertuje a tančí s myslivcem Konrádem a vzpouzí se Heilingovým zákazům. Heiling ztrácí důvěru v její věrnost a divoce proklíná svou lásku k ní.

2. dějství: Anna brzy poznává, že Heilinga nemiluje a že je jí mnohem milejší Konrád. Přemítá o tom cestou lesem. Náhle se vyděsí zjevením královny duchů, která ji žádá, aby se vzdala jejího syna Heilinga a on se mohl vrátit ke svým povinnostem. Hrozí Anně neštěstím a smrtí, pokud ji neposlechne. Annu, polomrtvou děsem, nalézá Konrád a odvádí ji domů. Sotva se u své matky vzpamatuje z úděsu a strachu, vstupuje Heiling a dostává se do ostrého sporu s Konrádem. Anna neskrývá, že zná Heilingovo tajemství a vyprovokuje ho tak ještě k větší zlobě. Heiling se vrhne na Konráda a bodne ho.

3. dějství: V pustých skalách bloudí Heiling, nešťasten svou zklamanou láskou. Divoce proklíná chvíli, kdy se dostal mezi lidi. Volá na pomoc podzemní duchy, ale oni jej zahánějí jako zrádce, který se jich navždy zřekl. Teprve když se jim vzdá na milost a nemilost, dosahuje jejich odpuštění. Konrád byl Heilingovou ranou pouze raněn a chystá se ke svatbě s
Annou. Heiling, nyní opět jako král duchů, vyčkává svatební průvod, aby dokonal svůj úmysl zabít Konráda. Zjevuje se znovu i Anně a ona rozhodnuta zachránit Konráda, Heilingovi nabízí svůj život místo něho.  Modlitba ji před Heilingem ochrání, ale nůž, se kterým se Konrád pouští do boje s Heilingem, se láme. Ten pln zloby a zášti volá své poddané, aby všechny a všechno kolem zničili. Objevuje se však královna duchů a mírní Heilingovu zlobu výzvou, aby hledal útěchu v její mateřské lásce a vzdal se pomsty. Heiling se skutečně se svým osudem smiřuje, sestupuje s matkou do  podzemní risea zanechává Annu s Konrádem v jejich štěstí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.