Zbrojíř
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel: G. A. Lortzing
Libreto:    G. A. Lortzing
Premiéra: 30. 5. 1846 Vídeň
 

1. dějství: Za veselého zpěvu tovaryšů proslulého zbrojířského mistra a ještě proslulejšího zvěrolékaře Hanse Staningera si Jiřík, jeden z nich, domlouvá s Konrádem cosi podivného. Konrád praví, že se do zítřejšího rána musí dozvědět něco určitého o Mariině lásce k němu. Zkrátka nejsou to tovaryši obyčejní. Starý zbrojíř, který přímo nenávidí šlechtice a zvláště rytíře, protože mu kdysi jeden z nich přebral milenku, by věru neměl mít k Jiříkovi takovou důvěru a pověřovat ho hlídáním domu, když musí za výdělkem. Prý ať především dbá, aby se do domu nedostal hrabě Libenský, kterému se líbí zbrojířova dcera Marie, a nepokazil tak zítřejší slavnost na počest 25. jubilea  jeho působení ve zbrojířském řemesle. Sotva starý mistr odejde, oba podivní tovaryši  pokračují v rozhovoru. Ukáže se, že Konrád je ve skutečnosti sám hrabě Libenský a Jiřík jeho štolba. Oba se nedávno nechali najmout jako tovaryši, aby se hrabě přesvědčil o Mariině lásce. Teď se jí teď představuje jako pan hrabě, protože ho zajímá, zda zůstane věrná prostému tovaryši. Marie skutečně odolá nabídce bohatého sňatku, ač jí to její společnice Voršila velmi rozmlouvá.

2. dějství: Aby se ještě více ujistil o Mariině věrnosti, Konrád-hrabě sehraje scénu žárlivosti na včerejšího nápadníka. Když se pak opět s Marií usmíří a políbí ji, překvapí je Voršila a slíbí své mlčení jen za hubičku. To zase uvidí Jiřík, pak ještě Stadinger a všechno se zaplete. Do zmatku se přimísí další osoby. Je to rytíř Adelhof, nápadník té, která si usmyslila vdát se za hraběte. Pronásleduje ho až sem do města a chce pletichami docílit rychlé svatby Marie s někým jiným. Prostřednictvím Adelhofa proto zbrojíři doporučuje,  aby provdal Marii za Konráda. Starý zbrojíř ho však považuje za špatného dělníka i ženicha. Marii nabízí raději Jiříkovi, který ji však z lásky ke svému pánovi odmítne. Na Stadingerově vinici je slavnost v plném proudu. S novými pletichami sem také přichází rytíř Adelhof a poté, co Voršila oznamuje, že Marie byla právě unesena hrabětem Libenským, nastává zmatek Ve skutečnosti si hrabě objednal únos svými lidmi jen proto, aby mohl dívku v roli Konráda osvobodit a získat tak přízeň jejího otce. Starý však už nechce o ničem slyšet a dává Marii na vybranou. Buď Jiříka, nebo klášter.

3. dějství: Ve Stadingerově domě historie pokračuje. Marie naříká na svůj osud. Starý zbrojíř si na pomoc přizve svého švagra a chce vypátrat podrobnosti únosu. Do věci se opět připlete Adelhof, který se zatím dopátral tajemství převleku hraběte a chce všechno vyzradit. Hrabě ho jen stěží zadrží. Protože mu Stadinger stále ještě nechce Marii dát, učiní poslední pokus. Dá vyhlásit, že se hrabě Libenský se svými lidmi chystá vpadnout do města a drancovat, nedá-li mu zbrojíř dceru a že městská rada Stadingera žádá, aby v zájmu klidu a pořádku za něho konečně svou dceru provdal. Stadinger se tedy podvoluje s nářkem na zkaženost nového světa. Na prostranství před Stadingerovým domem se shromažďuje celé město, aby se podívalo na svatbu hraběte Libenského s Marií. Teď teprve starý zbrojíř prokoukne lest hraběte, ale už nezbývá nic jiného než dát otcovské požehnání a smířit se se šlechtickým zetěm.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.