Pytlák
Komická opera o 3 dějstvích
Skladatel. G. A. Lortzing
Libreto:    G. A. Lortzing
Premiéra: 31. 12. 1842 Lipsko
 

1.dějství: Na návsi se poddaní jakéhosi hraběte veselí při zásnubách starého a ne právě hezkého a chytrého kantora, který se však přece líbí své nevěstě. Inu, stát se ženou kantora, to je přece jen pocta. Jenže kantor, který má hluboko do kapsy, chce lacino přijít ke svatební pečeni. Vyjde si zapytlačit do hraběcí obory, trefí srnce, ale je dopaden a teď mu hrabě posílá výpověď z kantorství i ze svého panství. Hrabě má slabost pro hezké ženy a kdyby šla za svého ženicha prosit Markétka, byla by tu naděje. Kantor je však příliš žárlivý. Přichází však náhlá pomoc dvou neznámých mladíků. Ve skutečnosti je to sestra hraběte, mladá vdova baronka a její komorná Nanetta. Převléknou se do mužských šatů, aby baronka snáze zjistila, jakého ženicha jí chystá její bratr. Dlouhá léta se neviděli, proto baronka spoléhá, že ji nepozná. Když se baronka dozví o potížích kantora a jeho nevěsty, vítá příležitost dostat se do zámku. Přestrojí se za venkovské děvče, kantorovu nevěstu Markétku. Komorná Nanetta jakožto hezký student se Markétce horlivě dvoří, aby starého kantora dopálila. Pak se ještě objevuje hrabě se svým podkoním, který je ve skutečnosti švagr hraběte, bratr jeho ženy, s níž se však také už od dětství neviděl. Pouze hrabě tedy ví, že se mladý vdovec jakožto baron vydává za podkoního, aby mohl nepozorován poznat nevěstu, kterou mu hrabě nabízí a to tu, která se právě rovněž chystá na zámek. Situace je tedy velmi spletitá. Hrabě má sestru, ale nezná ji, jeho žena má bratra, jehož také nezná. Tento bratr je podkoním na zámku a je mu jako nevěsta nabízena ta, kterou považuje podle jejího převlečení za kantorovu nevěstu. Přitom je velmi ideální mladý muž, protože hledá nikoliv šlechtický stav či bohatství, ale jen lásku.

2. dějství: Na zámku se týž večer na příkaz hraběnky koná důstojné předčítání Sofokla, a pak se zápletka komplikuje. Mladý podkoní náhle vyznává lásku venkovské dívce, hraběnce. Ta se domnívá, že ji miluje a je jí to velmi vhod, neboť netuší, že podkoní je ve skutečnosti její bratr. Objevuje se tu i kantor. Předstírá hraběnce znalost anglických tragédií, ale naklonit si ji nedokáže a hrabě ho proto chce vyhodit. Prohlášení, že je tu s ním i jeho nevěsta, však stačí, aby hrabě změnil úmysl. Hrabě i baron jakožto podkoní si začnou nevěstu kantora horlivě předcházet a kantor kupodivu nežárlí, zvláště když vidí, že hrabě je k němu náhle milostivý a chce mu pytlačení prominout. Pak přichází bouře a s ní nutnost, aby kantor i děvče zůstali na zámku. V síni u kulečníku v jedné lenošce sedí kantor a ve druhé dívka a oba šlechtici hrají kulečník. Nikdo z nich nechce odejít dříve. Oba číhají, až kantor usne, aby se mohli k dívce přiblížit. Baron jí nabízí manželství. Při stálých hádkách tágem zháší lampu, ve tmě se honí kolem stolu. Z ložnice přiběhne i hraběnka, hrabě ji popadne místo té hezké vesničanky a baron obejme kantora. Hraběnka pak vezme vesničanku k sobě do ložnice. Poté chce baron kantora uplatit tisíci dukáty, aby se své nevěsty vzdal. Kantor je ochoten, i když myslí, že jde o skutečnou Markétku.

3. dějství: V hraběcím parku se chystá slavnost, na kterou hrabě pozval vesničany. Nejdříve se s baronem pohádají k vůli kantorově nevěstě, když baron prohlásí, že se s ní ožení. Hned nato přivede kantor svou Markétku,  jak to včera baronovi slíbil. Vůbec ho nemrzí, že ji prodal za tisícovku, neboť ji v noci našel v důvěrném rozhovoru se studentem - převlečenou Nanettou. Jenže baron nechce tuhle Markétku, ale tu včerejší. O té však kantor prohlásí, že to byl muž. Tu se zase rozčílí baron, protože muž strávil noc v pokoji jeho sestry. Kantor nabízí svou nevěstu třeba za dvě zlatky.  Scéna nastane mezi baronkou a baronem, který dlouho nechce věřit, že jeho milovaná je opravdu žena a ne muž, dokud se neprohlásí za tu, kterou skutečně je, za sestru hraběte. Baronka se pak dá poznat i svému bratrovi, srdečně ho líbá a při tom ji přistihne hraběnka. Kantorovi je nakonec pytlačení odpuštěno, protože tehdy v noci trefil místo srnce vlastního osla a spletitá komedie končí zásnubami šlechtického a kantorského páru.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.