Nocleh v Granadě
Opera o 2 dějstvích
Skladatel: Conradin Kreutzer (1780 – 1849 Baden)
Libreto:    K. Braun
Premiéra: 13. 1. 1834 Berlín
 

1. dějství: Kdesi vysoko v granadských horách zabloudí mladý lovec až do míst, kde několik pastýřů pase svá stáda. Je tu také starý pastýř Ambrosio se svou neteří Gabrielou. Ucházejí se o ni dva pastýři, zlý Vasco a hodný Gomez, kterého má Gabriela ráda. Vasco klade jejich lásce všemožné nástrahy. Proto se Gomez rozhodne vyhledat přímo královského prince, který je tu prý v těchto dnech na lovu, aby si u něho vyžádal ochranu a povolení k sňatku s Gabrielou. Lovec se zatím dostává až ke Gabriele a ona ho srdečně vítá. Nabízí mu pohostinnost už proto, že jí vrátil její holubičku, orlem uchvácenou. Na Gabrielinu přímluvu souhlasí i ostatní pastýři s tím, že neznámému lovci poskytnou do druhého dne nocleh. Učiní tak ale jen proto, aby ho ve spánku přepadli a oloupili. Gabriela zdánlivě bezstarostně zpívá lidovou romanci o královně Fatimě, ale tuší, co Vasco se svými druhy chystá. Rozhodne se lovce zachránit.

2. dějství: Gomez se po cestě setkává s cizími lovci, ale princ mezi nimi není. Vrátí se tedy ke Gabriele a spolu s ní varuje neznámého lovce před nebezpečím, které mu hrozí. Vzápětí Vasco s Pedrem skutečně lovce přepadnou. On se jim mečem statečně brání a ve chvíli, kdy je na konci svých sil, Gabriela s Gomezem k němu přivádí pomoc jeho družiny. Lovec se konečně prohlásí za prince. Odměňuje Gabrielu, ač se mu také líbí, svolením k její svatbě s Gomezem a velkým věnem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.