Jacobowský a plukovník
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: G. Klebe (1925 Manheim)
Libreto:    Franz Werfel
Premiéra: 2. 11. 1965 Hamburk
 

1. dějství: V prádelně hotelu Mon Repos et de la Rose, která slouží jako protiletecký kryt, se před německými nálety skrývají hosté. Protože Jacobowský ještě pro dámy obstarával kaštany s polevou, vrací se značně pozdě. Staré dámě z Arrasu vypráví svůj životní osud. V dětství ho Rusové vyhnali z dnešního Polska, vyrůstal v Německu, ale protože je žid, musel před nacisty uprchnout. Dovnitř vtrhne protiletecká hlídka, protože jeden hotelový pokoj není zatemněný. Bydlí v něm polský plukovník Stjerbinský. Vrátný Salomon je vyhnán ven, aby pro něho došel. Přivádí ho i s prostitutkou, se níž strávil noc. Plukovník je přesvědčený, že Němci brzy dobudou Paříž, avšak Jacobowský, který se mu představí jako krajan, má zkušenost, že dít se může cokoli, ale vždy jsou dvě možnosti. Sirény oznamují konec poplachu. Na náměstí před hotelem si Jacobowský kupuje auto, ale protože neumí řídit, nabídne plukovníkovi a jeho pravé ruce Szabuniewiczovi, aby vozem uprchli všichni tři společně. Avšak místo na jihozápad, poručí plukovník jet nejdříve směrem ke frontě, neboť v St. Cyrill na něho čeká dáma.

2. dějství:  Před svou vilou v St. Cyrill čte Marianne Deloupeová telegram, který jí oznamuje plukovníkův příjezd. Strávila s ním pouhé tři večery, ale je do něho zamilovaná. Když se setmí, odchází do domu a o chvilku později už přijíždí auto s plukovníkem a jeho přáteli. Jacobowský chce ihned jet dál, ale plukovník musí ještě dámě svého srdce zahrát na housle dostaveníčko a Szabuniewicz  jej doprovází na foukací harmoniku. Marianne vtáhne plukovníka dovnitř, ví, že potřebuje koňak. V dálce je slyšet frontová dělostřelba. Jacobowskému se podaří sehnat benzín na další cestu, naloží Mariannina zavazadla, mezi nimi i dvě krabice na klobouky, v nichž jsou plukovníkovy tajné materiály a ve čtyřech pokračují dál.

3. dějství:  Na lesní pasece poblíž Bayonne odpočívají. Jacobowský koupil bohatou snídani, koňak pro plukovníka a růži pro Marianne. Tím si zcela získal její náklonnost. Na dvojkole přijíždí věčný žid se sv. Františkem a oznamují obsazení skoro celé Francie. František Marianne promíjí její hříchy. Když oba zmizí, Jacobowský od plukovníka požaduje, aby zničil vše, co by ho mohlo prozradit jako polského důstojníka. Stjerbinský, který se mezitím opil, to odmítá. Vyzývá dokonce Jacobowského, na kterého začíná žárlit, na souboj. Jejich hádku přeruší německá hlídka, ale Jacobowskému se podaří hodit tajné dokumenty do potoka. Patrola sice poznává, že Jacobowský je žid, ale nechává ho zatím na pokoji. Ten prohlásí plukovníka za blázna a Němci mu dokonce dají benzín, aby jej mohl dovést do blázince. Také tajné dokumenty se jim podaří zachránit, a tak pokračují směrem na jih.

4. dějství: Jacobowský odpočívá v přístavní kavárně v  St. Jean de Luz. Jednomu bývalému hostu z pařížského hotelu vypráví komickou příhodu, jak dostal víza do nějaké zámořské země pro sebe a pro svého nového známého dr. Kamnitzera, který spí vedle něho, ale konzul pasy spálil. Před náhodnou policejní kontrolou se Jacobowský schová na dámský záchodek. Policie odhalí, že dr. Kamnitzer nespí, ale že spáchal sebevraždu. Když přijdou na to, že se jedná o žida, odcházejí. Marianne se dožaduje vstupu pro sebe a pro slepce, o kterého se zajímá hráč v kostky. Když však zjistí, že jde o převlečeného Stjerbinského, sdělí mu, že je Angličan a že má za úkol ho ještě tuto noc lodí dovést do Anglie. Jacobowský se vrací ze svého úkrytu a dovídá se o Kamnitzerově smrti. I on teď vidí pouze jednu možnost. Marianne to pozná a chce mu dopomoci k útěku. S nechutí vyjde za ní a za plukovníkem ven. Na molu v St. Jean de Luz čekají Jacobowský a Szabuniewicz. Časně ráno se objevuje plukovník a Marianne, po nich hráč v kostky. Ten se však zdráhá vzít Jacobowského na palubu. Nechce o tom ani slyšet, ani když se Marianne zřekne svého místa. Jacobowský má opět dvě možnosti. Ze dvou lahviček může zvolit život nebo smrt. Když se objeví loď, zahodí lahvičku s jedem do moře. Tablety proti mořské nemoci mu usnadňují plavbu po moři, svou chutí k životu přesvědčí i Angličana. Marianne zůstává na břehu sama, bude čekat na Stjerbinského.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.