Perníková chaloupka
Dětská opera o 3 dějstvích
Skladatel: Engelberth Humperdinck (1854 – 1921 Siegburg)
Libreto:    A. Wettová
Premiéra: 23. 12. 1893 Výmar
 

1. dějství: V chudé chatrči košťatáře Petra je nouze a hlad. Ani pro děti není kouska chleba, ač Jeník a Anička už pomáhají rodičům v práci. Děti se už těší, že jim matka uvaří kaši, jen co přijde. Aspoň si trochu pohrají, aby zapomněli na hlad. Tak je zastihne matka a ve zlosti, že děti místo práce skotačí, žene se za nimi a shodí při tom ze stolu poslední hrnec i s mlékem na kaši. To její rozmrzelost ještě zvýší,  proto děti vyžene do lesa na jahody. Za chvíli přichází otec s dobrou zprávou. Dobře prodal svá košťata, nakoupil vejce a zeleninu a těší se na večeři. Shání se po dětech a zděšen, že šly do lesa samy, kde bydlí zlá čarodějnice Klabzuba, chytí ženu a oba utíkají děti hledat.

2. dějství: Děti v lese zatím nasbíraly plný košík jahod, a pak je z hladu snědly. Je už tma a domů netrefí. Kolem nich se objevují různá zjevení, lesní panny a strašidla, až se děti konečně v úzkosti usadí pod stromy do houští a dobrý duch uspávač zavře jejich víčka.

3. dějství: Děti ani netuší, že usnuly právě u perníkové chaloupky. Sotva je ráno Denice vzbudí, pustí se Jeník přes Aniččino napomínání do olupování střechy. Jeho příkladem se nechá svést i hladová Anička. Chutná jim tolik, že kolem sebe nic neslyší a nevidí, a tak je chytí čarodějnice. Jeníka zavře do chlívka k vykrmení a Aničku si chce upéci hned. Anička dělá ze sebe hloupou, nechce rozumět, jak se leze do pece. Když jí to Klabzuba ukazuje, Anička ji strčí a je po ježibabě. Stane se div. Jakmile se Anička dotkne perníkových figurek a řekne zaříkadlo, které se od Klabzuby naučila, náhle všechny ožijí. Děti se samou radostí roztančí, a když je jim nejveseleji, přiběhne otec s matkou. Jsou šťastni, že se jejich dětem nic zlého nepřihodilo.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.