Harmonie světa
Opera o 5 dějstvích
Skladatel: P. Hindemith
Libreto:    P. Hindemith
Premiéra: 11.8.1957 Mnichov
 

1. dějství: (r.1608-11) Na ulici v Praze Tansur ukazuje lidu obrazy komety z roku 1607 a přesvědčivě líčí pohromy, jež po ní budou následovat. Ulrich, Keplerův žák, se pokouší lidem vysvětlit, že Tansur takto zneužívá astrologické umění. Ulricha si všimne Valdštejn, který s několika svými důstojníky naslouchá jeho věštbám a objednává si u Keplera horoskop. Valdštejn pak Tansurovi nabízí, aby vstoupil do jeho služeb, neboť se mu zdá, že by byl schopen pro vojnu získávat i ty, kteří do ní nechtějí. V noci na hřbitově ve Wurttembergu Kateřina rozhrabává hroby. Vysvětluje synovi Christofovi, že chce vykopat lebku svého otce, aby z ní udělala pohár pro jeho bratra Johanese, neboť kdo popíjí z takového poháru, je navždy prý chráněn proti duševní svévoli. Před jejíma očima se objevuje Pražský hrad. Císař Rudolf II. pozoruje hvězdnou oblohu, aby tam našel harmonii, která světu chybí. Kepler mu odporuje slovy: "Pravidlo platí námi nepoznáno". Avšak císař to nemůže pochopit. Rozzuří se, napadne matematika, až musí zasáhnout stráže a císaře zadržet. Císař se pak uklidní a ptá se znovu Keplera: "Co tě pohnulo, žes mě tak poučoval? Radost, že mi zničíš můj svět?" Ve svém pražském domě, ve kterém zemřeli žena a syn, Kepler nalézá útěchu v rozhovoru s dcerou Zuzankou. Jeho pomocník Ulrich si sám sestavuje horoskop, z něhož lze vyčíst slavnou budoucnost. Ale Kepler vidí, že ho čeká jen podivuhodný osud vojáka, povolání, které Ulrich nenávidí. Nechápe, jak Kepler může vydržet v tomto městě plném dvorských intrik, a radí mu, aby přijal místo v krásném rodném Linci. Teprve když vejde ve známost, že se císař Rudolf vzdává trůnu ve prospěch bratra Matyáše, se Kepler rozhodne do Lince odejít, neboť tady už ztratil téměř vše - ženu, dítě a nyní i mecenáše a práci.

2. dějství: (r.1613)  Na jednom místě v rozbourané Praze Tausur nachází pozemek, který by se dal od zchudlých majitelů snadno koupit. Valdštejn chce zde nechat postavit svůj palác. Aby jeho politická moc ještě více zesílila, má Tausur naverbovat další vojáky, neboť mu hvězdy prozradily, co přinese budoucnost - válku kvůli válce! Ze svého horoskopu ale také vyčte, že jeho bohatá žena brzo zemře, což mu přinese milionové věno a otevře bránu do světa. V arkádovém dvoře jedné vily v Linci Kepler mluví se svými studenty. Jdou do kostela na mši společně s měšťany, mezi nimiž se nacházejí baron Starhemberg a jeho nevlastí dcera Zuzana. Ulrich ji zná od dětství a miluje ji. Farář Hitzler Keplera vyžene od přijímání, protože pohrdá církevním učením. Měšťané diskutují o tom, zda na to má právo, zejména Zuzana se Keplera vášnivě zastává. Také baron je na straně astronoma a naznačuje, že Zuzana by byla pro něho vhodná žena. Pozve proto Keplera na návštěvu. Ulrich baronovi namítá, že Kepler je pro Zuzanu příliš starý, kromě toho není prý jeho učení úplně správné, jen on, Ulrich, ho prý může opravit. Baron to odmítá, nelíbí se mu, když nápadník pomlouvá soka. V zahradě starhemberskeho zámku u Lince se Kepler ptá Zuzany, zda by se nechtěla stát jeho ženou. Ta souhlasí. V zahradní restauraci pak verbíř Tansur snadno získává Ulricha, kterého Zuzana tolik zklamala.

3. dějství: (r.1616-21)  Pohodu mladého manželství v domě v Linci svým příjezdem naruší Keplerova matka Kateřina. Hledá zde ochranu před procesem, jenž jí hrozí. Protože se obě ženy nesnášejí a Kepler nepovažuje za moudré, aby matka před soudem utíkala, chce ji přimět k návratu. Ta je obžalována z čarodějnictví. Vypovídají proti ní čtyři ženy a také Christof dosvědčuje, že znesvětila hroby. Kepler v posledním okamžiku zabrání jejímu mučení a rozhodnutím soudu je Kateřina propuštěna na svobodu. Avšak bezprostředně nato požaduje po Johanesovi, aby opustil svoji rodinu a zařídil jí laboratoř na přípravu kouzelných lektvarů, ten však odmítá.

4. dějství: (r.1628) V Praze ve Valdštejnském paláci probíhá oslava, ačkoli válka ještě neskončila. Ulrich, ze kterého mezitím se stal poručík, závidí vojevůdci štěstí, moc a přepych. Všimne si ale také vojevůdcovy lidské slabosti. Valdštejna trápí pakostnice a bolestí mu dokonce vypadne berla z ruky. Ulrich ji zvedne, ale protože byl v sále místo na stráži, Valdštejn si na něm vybíjí svůj hněv. Prudce ho udeří do prsou a chce ho potrestat. Kepler se za Ulricha přimluví. Valdštejn je tak očarován jeho knihou "Harmonie světa", že chce Keplera získat pro své plány jako poradce. Touží vytvořit harmonii v oblasti politiky pro celý svět. Kepler sice o tom pochybuje, přesto vstoupí do Valdštejnových služeb a dostane byt ve slezské Zaháni. Ulrich nemůže zapomenout, že byl Kepler svědkem jeho ponížení od Valdštejna a přísahá mu pomstu.

5. dějství: (r.1630)  Před dveřmi Keplerova domu v Zaháni sedí Zuzana. I když ji Kepler miluje, není šťastná, cítí jeho neklid. Kolem domu jde v rozedrané uniformě Ulrich. Zuzana ho poznává a pozve dovnitř. Když se Ulrich dozví, že Kepler odcestoval na říšský sněm do Řezna, rozloučí se s ní s posměchem. Ustrašená Zuzana myslí na Keplera. V řezenské radnici zasedá císař Ferdinand II. s katolickými kurfiřty, kteří na něj naléhají, aby se rozešel s Valdštejnem. Císař jim to slíbí, nic jiného mu totiž nezbývá. Kepler leží nemocný v posteli a před očima vidí zasedání knížat. Jeho varování před tímto krokem nemohou knížata slyšet. Kepler už ví:"Velká harmonie, to je smrt". K jeho loži přistupuje farář, aby ho obrátil zpět na pravou katolickou víru, avšak nestane se tak. Kepler umírá v přesvědčení, že "marné je nejdůležitější slovo na konci, jenž poznáme jako nejdůvěrnější."  Personifikované Slunce, nebeský císař, ho vyzývá: "Vstup k nám, abys pochopil vyšší". Na barokním obraze oblohy se objevují účinkující v podobě hvězd. Také Valdštejn se po svém zavraždění, jehož se zúčastnil i Ulrich, zjeví na obloze jako Jupiter, jenž se nechává obdivovat. Zazní harmonie světa.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.