Princ hamburský
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: H. W. Henze (1926 Gutersloh)
Libreto:    I. Bachmannová
Premiéra: 22.5.1960 Hamburg

1. dějství:  Před bitvou u Fehrbellinu se princ náměsíčně prochází nocí a sní o vavřínech vítězství a o slávě. Dvorní společnost si z něho přátelsky utahuje. Když se probudí, drží v ruce rukavičku své milované princezny. Princ na ni myslí ještě při udělování rozkazů, jimiž má být zajištěna taktika polníha maršála Dorflinga v nadcházející bitvě. Podle ní smí princ zasáhnout s jízdou, jíž velí, teprve když mu dá kurfiřt jasný příkaz. Princ pozoruje z návrší průběh bitvy. Zdá se mu, že zmešká vítězství a nechá troubit k útoku.  Kurfiřtově ženě a princezně je oznámeno, že bylo sice dosaženo vítězství, avšak kurfiřt padl. Princ slibuje, že se o ně postará. Ale kurfiřt bitvu přežije, usmrcen byl pouze jeho kůň. Princ je zatčen kvůli nesplnění rozkazu.

2. dějství:  Ve vězení se princ dozví, že ho válečný soud odsoudil k smrti. Jeho naděje, že mu kurfiřt udělí milost, se rozplynou, když se dozví, že Natálie má být provdána za švédského krále, aby tak byl zajištěn mír. Hrabě Hohenzollern mu radí, aby si promluvil s kurfiřtovou ženou. Když princ prochází kolem již vykopaného hrobu, zapůsobí to na něho tak, že
je ochoten se Natálie vzdát, jen když mu bude zachován život. Natálie kurfiřta prosí za princův život. Ten je připraven rozsudek zrušit, jen když princ prohlásí, že je neoprávněný.

3. dějství: Natálie přikáže svému pluku, aby se přemístil do Berlína. Její důstojníci rovněž žádají kurfiřta o milost pro prince. Ten však přiznává svou vinu a je odveden. Kurfiřt se ptá důstojníků, zda by ještě jednou chtěli prince za velitele. Ti nadšeně přitakají a kurfiřt rozsudek roztrhá. Princ očekává smrt s páskou na očích. Vtom přichází dvůr, že rozsudek je zrušen, protože princ zvítězil sám nad sebou. Princezna Natálie ho ověnčí vavřínovým věncem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.