Julius Caesar
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: G. F. Handel
Libreto:    N. F. Haym
Premiéra:  20. 2. 1724 Londýn
 

1. dějství: V nilské nížině Egypťané připravují vítěznému Caesarovi  triumfální přijetí. U Farsalu Pompeiovi uštědřil zdrcující porážku. Pompeius marně žádal egyptského krále Ptolemaia o pomoc. Cornelia a její syn Sextus prosí Caesara o mír. Ten je ochoten se s nepřítelem usmířit, ale vtom mu Achillas na míse přináší Pompeiovu sťatou hlavu. Při pohledu na ni Cornelia omdlí. Caesar, kterého rozzuří zločin spáchaný na Římanovi, nařídí, aby byl popel zavražděného uložen do urny. Jeho vraha chce potrestat. Sextus u urny svého otce přísahá pomstu. - V jedné z chodeb Ptolemaiova paláce si Kleopatra dělá naději, že získá Caesarovu pomoc ve sporu s bratrem o egyptský trůn. Achillas navrhne svému králi, že Caesara zavraždí, jestliže mu dá za odměnu krásnou Cornelii a Ptolemaius souhlasí. V Caesarově táboře je Pompeiova urna slavnostně vyzdobena jeho zbraněmi a trofejemi. Kleopatra se vydává za Lýdii, nechává se Nirenem dovést k Caesarovi a prosí ho o pomoc proti ziskuchtivému bratrovi. Caesar je okouzlen její krásou a slíbí, že jí pomůže. Kleopatra se rozhodne, že s Caesarem stráví ve svých komnatách večer plný lásky. K urně přistoupí také truchlící Cornelia, která chce manželovou dýkou zabít vraha, avšak Sextus hodlá čin provést sám. Kleopatra tajně vyslechne jejich rozhovor, představí se jim jako Lýdia a nabídne se, že je dovede do královského paláce. Kleopatře se nyní zdá, že štěstí stojí na její straně. Pomocí Římanů se sama zmocní trůnu a navíc ji Caesar přitahuje. - V královském paláci se pořádá oslava na Caesarovu počest. Ten však cítí nebezpečí a opatrně se stahuje. Přichází Cornelia se Sextem, který vyzve Ptolemaia na souboj. Sextus je ale rychle odzbrojen a zatčen. Krásná Cornelia musí na rozkaz krále sloužit v serailu. Achillas ji žádá o ruku a slibuje, že je oba osvobodí, avšak Cornelia ho odmítá a loučí se se synem.

2. dějství:  V noci je Caesar doveden na Kleopatřinu terasu, kde doufá, že se setká s Lýdií. Kleopatra ho však v královských šatech okouzlí svým zpěvem. Od sebe je odtrhne až Nirenova zpráva, že do paláce vnikli spiklenci, kteří chtějí Caesara zavraždit. Kleopatra se nechává Caesarovi poznat a svým majestátným vystupováním se pokouší útočníky zadržet. Když její pokus ztroskotává, vyzve Caesara, aby uprchl. Ten se ale spoléhá na svůj meč a tasí. Bez bázně jde vstříc svým vrahům. - V Ptolemaiově serailu se Cornelia od Nirena dozví, že Sextus je osvobozen, a tak v sobě najde sílu, aby pyšně odmítla Ptolemaia, který po ní nesmírně touží. Ten ji ale násilím strhne na zem. Vtom se objeví Sextus s taseným mečem, Achillas s vojáky ho však odzbrojí a oznamuje Ptolemaiovi, že mu Caesar unikl skokem do moře, při kterém utonul. Když se od Kleopatry o jeho smrti dozvědí Římané, chystají se zaútočit na hrad. Achillas nyní žádá Cornelii za manželku, ale Ptolemaius ho příkře odmítá. Rozhněvaný Achillas vrací Sextovi meč a ten znovu přísahá pomstu.

3. dějství:  Na pobřeží u Alexandrie Ptolemaius zvítězí nad Římany a zajme Kleopatru. Oba sourozenci jsou plni nenávisti. Kleopatra je odvedena strážemi. Mezitím se Caesar zachrání a přichází na bojiště. Zděšeně si prohlíží mrtvé. Objevuje se Sextus s těžce raněným Achillasem, který přiznává, že chtěl Caesara zavraždit, aby od Pompeia získal Cornelii. Avšak pak svého krále zradil, protože ten mu odmítl Cornelii dát. Achillas Sextovi předává pečetní prsten, kterým se z něho stává velitel setniny ozbrojenců. S její pomocí má osvobodit Cornelii a usmrtit Ptolemaia. Achillas umírá. Caesar se nechává Sextem poznat a požaduje od něho prsten. Společně chtějí osvobodit Cornelii a Kleopatru.  - Kleopatra se svými služkami očekává smrt. Venku řinčí zbraně a konečně přichází Caesar. Kleopatra ho objímá, ale pak už zase pospíchá ke svému vojsku.  - V nilské nížině Curio hlásí triumfujícímu Caesarovi konečné vítězství. Také Cornelia a Sextus mu vzdávají hold. Sextus oznamuje, že pomstil otcovu smrt zabitím Ptolemaia. Caesar korunuje Kleopatru na královnu Egypta. Egyptský národ, nyní usmířený Římany, oslavuje svou královnu a osvoboditele Caesara. Ti sice cítí, že je osud opět rozdělí, avšak připojí se k jásotu nad uzavřeným mírem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.