Ariodante
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: G. F. Handel
Libreto:    E. A. Sante
Premiéra:  8.1.1735 Londýn
 

1. dějství: V pokoji se šťastně zamilovaná Ginevra strojí pro svého ženicha Ariodanta. Vtom dovnitř vtrhne Polyneikes, jehož milostné naléhání Ginevra ostře odmítne. Když její přítelkyně Dalinda zůstane s Polyneikem sama, dokazuje mu, jak je beznadějné o Ginevru dále usilovat. Polyneikes si sice všimne, že Dalinda je do něho zamilovaná, chce ale její lásku využít jen k tomu, aby se zmocnil skotského trůnu. V zahradě královského paláce na Ginevru čeká Ariodante a po jejím příchodu si vzájemně přísahají věčnou lásku a věrnost. Král souhlasí s volbou své dcery a stanoví datum svatby. Den před ní se Ariodante raduje, že se konečně splní jeho přání. Polyneikes se setkává s Dalindou a přemluví ji, aby si na sebe v noci, až budou všichni spát, vzala šaty Ginevry a vpustila ho do komnat. Jestliže to pro něj udělá, chce na Ginevru zapomenout a opětovat lásku Dalindy. Dalinda netuší, že ji miluje Lurcan, Ariodantův bratr. V překrásném údolí lid zpěvem a tancem oslavuje Ariodanta a jeho nevěstu.

2. dějství:  Měsíc osvětluje hradní zdi a tajnou branku, která vede ke Ginevriným pokojům. Zde rozmlouvá Ariodante s Polyneikem. Polyneikes tvrdí, že ve skutečnosti Ginevra miluje jeho. Ariodante mu nevěří, ale náhle se objeví Dalinda v Ginevriných šatech a pustí Polyneika dovnitř. Zoufalý Ariodante se chce mečem probodnou. Zabrání mu vtom jeho bratr Lurcan, který vše sledoval. Říká bratrovi, že jde asi o léčku, ale ten věří jen tomu, co viděl, a chce zemřít. Polyneikes je přesvědčen, že se mu jeho podvod zdařil. Na hradě se mezitím král chystá oznámit radě, že Ariodanta uznává svým dědicem. V tom se objevuje Odward se zprávou, že se Ariodante vrhl do moře a utonul. Příchod nového dne Ginevra očekává s bušícím srdcem. Hluboce ji proto zasáhne otcovo oznámení o Ariodantově smrti. Ginevra to nemůže pochopit. Lurcan ji však obviní, že ona sama má na svědomí smrt svého snoubence, protože minulou noc do svého pokoje vpustila jiného muže. Proto žádá krále, aby Ginevru spravedlivě potrestal. Král za ní odchází a obžaluje ji z nemravnosti a zrady. Ginevra ho marně ujišťuje, že je nevinná.

3. dějství:  Zoufalý Ariodante žije osaměle v lese. Objevuje se Dalinda pronásledovaná temnými postavami, jež usilují o její život. Ariodante ji poznává a zachraňuje. Dalinda se mu pak přiznává k podvodu, který spáchala z lásky k Polyneikovi. Král odmítá ještě kdy spatřit svoji dceru, odsouzenou k smrti, pokud se nenajde rytíř, jenž by za ni bojoval. Tu se nabízí Polyneikes a prohlašuje, že je to on, kdo bude v boji Ginevru hájit. Doufá, že tak konečně dosáhne svého cíle a Ginevru získá. Nyní je Ginevra předvedena před krále. Políbí mu ruce, přestože podepsaly její rozsudek, neboť nedokáže otce nenávidět. Poté jí král oznamuje, že o její nevině může ještě rozhodnout boží soud a že Polyneikes je připraven za ni bojovat. To však Ginevra odmítá a prosí o pomoc boha. Na bojišti pak Lurcan vyzve Polyneika k souboji. Ten je vzápětí smrtelně raněn. Protože se nehlásí další bojovník za Ginevru, chystá se na kolbiště vstoupit sám král. Avšak jeden rytíř se spuštěným hledím ho předběhne. Když stojí proti Lurcanovi, zdvihne hledí a nechává se poznat. Je to jeho bratr Ariodante. Poté všem prozrazuje Polyneikovu léčku a Dalinda se přiznává jako spoluúčastnice. Král jí odpouští a všichni spěchají za Ginevrou. Lurcan Dalindě vyznává svou lásku, ta lituje svého činu a dává mu naději. Ginevra čeká ve vězení na rozhodnutí. Zpočátku nemůže uvěřit králově zprávě, že se prokázala její nevina a že Ariodante ještě žije. Teď už nic nebrání tomu, aby se konala svatba šťastných milenců. V paláci se tancem a zpěvem oslavuje vítězství jejich lásky.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.