Královna ze Sáby
Romantická opera o 4 dějstvích
Skladatel: Karl Goldmark (1830 – 1912 Německo)
Libreto:    F. Mosenthal
Premiéra:  10. 3. 1875 Vídeň
 

Obsah: Král Šalamoun zve do své říše královnu ze Sáby a posílá jí na cestu jako průvodce svého oblíbence Assada. Po svém navratu Assad Šalamounovi vypravuje o zmatcích, které ho trápí. Miluje svoji nevěstu Sulamit, ale cestou s průvodem královny ze Sáby jedné noci zahlédl krásnou ženu z jejího průvodu, která ho k sobě zlákala. Když královna, dosud stále zahalená závoji, před Šalamounem odhalí svou tvář, Assad v ní pozná tu, kterou objímal tam daleko v poušti, ale královna ho prohlásí za šílence. Ve skutečnosti však Assada miluje a vyhledá ho v sadu hnána žárlivostí na Assadovu snoubenku Sulamit. Assad znovu podlehne jejímu vábení, znovu je však odmítnut, když ve chvíli svého sňatku se Sulamit se místo ke své nevěstě vrhá ke královně. Král Šalamoun už však prohlédl zrádnou královninu hru a odmítá jí Assada vydat. Královna mu hrozí svou vojenskou mocí. Šalamoun však trvá na svém a ujímá se Assada, který je za své rouhání bohům odsouzen k smrti. Assad odchází do pouště, vyvržený a nešťastný a tu se znovu setkává s královnou. Odolá již jejímu vábení a odmítá s ní odejít. K smrti unaven klesá uprostřed pouště, volaje jméno Sulamit. Sulamit se skutečně objeví, neboť jí Šalamoun věštbou označil misto, kde ho najde a Assad šťasten umírá v jejím náručí.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.