Ifigenie v Aulidě
Opera o 3 dějstvích
Skladatel: Christoph W. Gluck
Libreto:    Fr. G. Leblanc du Roullet podle tragédie J. Racina
Premiéra:  duben 1774 ve Velké opeře v Paříži
 

1. dějství:  Ve vojenském táboře Řeků nedaleko přístavu Aulidy teskní král Agamemnon, velitel výpravy proti Troji, nad svým osudem. Bohyně Artemis se na něho hněvá, protože kdysi zastřelil její posvátnou laň. Pokud si chce bohyni znovu usmířit a získat její ochranu pro vojenskou výpravu, musí jí slíbit jako oběť svoji dceru Ifigenii. S úmyslem dceru před obětováním uchránit, posílá velitele své stráže Arka do Mykén, aby pověstmi o nevěře Ifigeniina ženicha Achilla odradil královnu Klytemnestru a Ifigenii od cesty do tábora. Tento svůj čin samozřejmě zatají před Artemidiným knězem Kalchasem i před řeckými vojáky. Ti naléhají, aby splnil vůli bohyně, jak se zapřísáhl. Král se již nemůže vymlouvat na nic, neboť do tábora právě vstupuje jeho choť Klytemnestra a Ifigenie, které Arkas už v Mykénách nezastihl. Ifigenie naříká nad Achillovou nevěrou, avšak Achilles ji přesvědčí, že ji stále miluje.

2. dějství: Ifigenie a Achilles se chystají vstoupit do chrámu ke svatebnímu obřadu. Arkas je na poslední chvíli varuje, že ve skutečnosti má být Ifigenie v chrámu obětována. Achilles vzplane hněvem k nelidskému otci, který chce obětovat vlastní dítě. Král Agamemnon, zasažen jeho urážkami, na chvíli pojme rozhodnutí splnit královské slovo, pak přece jen zvítězí jeho otcovská láska a přikazuje Arkovi, aby Klytemnestru i Ifigenii tajně odvezl do Mykén.

3. dějství:  Řecký lid však Ifigenii zabrání v útěku a ona si uvědomí, že přání lidu i bohyně musí ctít. Proto odmítne Achillovu pomoc i matčiny prosby a dobrovolně odchází do chrámu. Na mořském břehu u obětiště se strhne boj. Se zbraní v ruce se Achilles snaží Ifigenii osvobodit a jeho bojovníci mu v tom pomáhají. Náhle obětiště zastře hustý mrak a z něj v jasné záři vystoupí bohyně Artemis a zvěstuje, že obětavost Ifigenie i nářky její matky ji přiměly upustit od oběti. Řeckému vojsku slibuje svou ochranu a Ifigenii unáší vzhůru za vyšším cílem.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.