Ifigenie na Tauridě
Opera o 4 dějstvích
Skladatel: Christoph W. Gluck
Libreto:    Fr. Guillard
Premiéra: 18.5.1779 v Paříži
 

1. dějství: Na skythském pobřeží před chrámem Artemidy dumá kněžka Ifigenie, přinesena sem kdysi bohyní Artemis, nad svým snem. Zdálo se jí, že její rodina daleko v Řecku byla stižena kletbou. Ifigenii děsí i krutý rozkaz Thoasa, krále Skythů. Četl v budoucnosti, že příčinou jeho smrti budou cizinci náhodou vyvrženi mořem na tento břeh. Proto Ifigenii nařizuje, že musí bohyni Artemis obětovat každého, který by se tu objevil. Hned je k tomu příležitost. Skythští vojíni přivádějí dva Řeky. Jsou to Ifigeniin bratr Orestes a jeho přítel Pylades.

2. dějství:  Uvnitř chrámu mladí Řekové rozmlouvají o svém osudu. Více naříká Orestes, pronásledovaný Fúriemi za hroznou vinu, protože v pomstě za otce zavraždil vlastní matku. A teď má k vůli němu zahynout i jeho věrný přítel. Jeden ze Skythů Pylada odvádí a osamělý Orestes propadá šíleným vidinám Fúrií i své mrtvé matky.

3. dějství:  Teprve vstup Ifigenie zahání přízraky. Sourozenci se po letech odloučení nepoznávají. Ifigenie se od něho mnohé dovídá o své rodině, avšak stále netuší, že Orestes je její bratr. Rozhodne se, že o sobě zpraví sestru Elektru pomocí jednoho z těchto Řeků, kterého chce tajně vyslat do Mykén. Její volba padá na Oresta. Ale mladíci se chtějí vzájemně uchránit před smrtí na obětním oltáři Artemidy, proto odmítají jeden druhého opustit. Ale nakonec rozhodnou, že odejde Pylades, neboť Orestes vidí svou smrt jako vysvobození od své viny.

4. dějství:  V okamžiku, kdy na naléhání Skythů Ifigenie přistupuje k oběti a zvedá nůž nad Orestovým srdcem, jí prozrazuje, že stejně tak zahynula i jeho sestra Ifigenie. Tak se konečně sourozenci poznají. Oběť je přerušena. Král Thoas se však ihned dovídá o osudu obou cizinců, kteří unikli smrti. Obávaje se o svůj život, rozhodne se provést ortel sám a to na Orestovi a Ifigenii. Právě včas do chrámu přispěchá Pylades s řeckými vojíny, zabije Thoase a osvobodí Oresta i Ifigenii. Zjeví se Artemis, Orestovi odpouští jeho vinu a Ifigenii propouští ze svých služeb, aby se mohla vrátit do Řecka.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.8.2005. Copyright (c) 1999-2005 Eridanus, s.r.o.