Armida
Hrdinská opera o 5 dějstvích
Skladatel: Christoph W. Gluck
Libreto:    F. Quinault
Premiéra: 22.11.1777 Paříž
 

1. dějství: Když vévoda z Bouillonu obléhá hradby Jeruzaléma, aby jej osvobodil z rukou pohanů, na jeho obranu do boje vstupují mocné síly. Patří k nim král Damašku, kouzelník Hidraot a jeho neteř Armida, krásná čarodějka. Ta si však svým družkám stěžuje, že její kouzla na křižáckého rytíře Rinalda nepůsobí. Aby toho nebylo málo, vojevůdce Aront právě oznamuje, že se Rinaldovi podařilo osvobodit všechny zajatce. Tu Armida přemůže svou lásku a spolu se všemi v Damašku Rinaldovi přísahá pomstu.

2. dějství: Rinald s přítelem Artemidorem bloudí v temném lese. Jde sám za hrdinskými činy, protože pro jakési křivé udání je zbaven možnosti bojovat s ostatními křižáky. Artemidor jej varuje před krásou a kouzly Armidy, ale Rinald pohrdlivě namítá, že láskou a pomstou je nazasažitelný. Armida pak vykouzlí krásný háj, do něhož rusalky Rinalda zavedou a on tam blaženě spočívá. Armida jej chce zabít, avšak ruka s dýkou klesá při pohledu na Rinaldovu krásu, a tak ho unáší do svého kouzelného zámku.

3. dějství: Armida zděšeně cítí, že její láska k Rinaldovi jí znemožňuje vykonat pomstu. Proto z pekelných končin volá Nenávist, aby jí pomohla. Když však slyší její zaklínání lásky, mění svůj úmysl a raději ji od sebe odhání. Nenávist ji za to proklíná, aby svou láskou došla ke strašlivé propasti opuštění.

4. dějství: Dva Rinaldovi přátelé, Ubald a dánský rytíř, se vydávají hledat svého zmizelého druha. Konečně přicházejí k čarovnému zámku Armidy. Kam se podívají, všude samá kouzla a svůdné hlasy krásných víl. Jedné z nich už téměř podléhá dánský rytíř, ale Ubald milostné zjevy zažene svým posvěceným žezlem.

5. dějství: V kouzelném zámku se Rinald a Armida oddávají své lásce.  Uprostřed géniů lásky a blaženosti je obveseluje Radost, zefýrové a víly. Náhle vchází Ubald s dánským rytířem a připomenutím povinností křižáckého rytíře Rinalda osvobozují z pout Armidiny lásky. Armida ho marně přemlouvá, aby zůstal věčně šťasten po jejím boku. Láska jí opět brání v úmyslu se Rinaldovi za to pomstít. Nakonec nevidí jiné východisko než svými kouzly rozmetat svůj zámek a najít v jeho rozvalinách smrt.
 


Převzato z http://emil.htmlplanet.com - editovala Eva Keřlíková p.p. dne 12.3.2005. Copyright (c) 1999-2002 Eridanus, s.r.o.